0 4 min 2 lata

Dwa lata temu rozpoczęła się IX kadencja Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Półmetek kadencji to dobry moment na podsumowania. Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach, podczas śniadania z ministrem Łukaszem Schreiberem, wójt gminy, pan Daniel Kożuch przedstawił mieszkańcom w ciekawej prezentacji to, co udało się zrobić w ciągu ostatnich dwóch lat, właśnie w gminie Śliwice. Przypomnijmy, kwota rządowego wsparcia to prawie 36 milionów złotych,  z czego kwota dofinansowania to ponad 27 milionów złotych.

Wczorajsze spotkanie miało charakter otwarty, przybyło na nie wielu mieszkańców Śliwic. Na każdego z gości czekał poczęstunek – potrawy z polskiej białej gęsi, które przygotowała Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Uczestnicy mogli zasięgnąć informacji w mobilnych punktach informacyjnych: Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

INWESTYCJE W GMINIE ŚLIWICE 2019 -2021

 • Fundusz Polski Ład: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śliwice (Budowa ul. Sosnowej w Śliwicach, budowa odcinka drogi do m. Zwierzyniec, przebudowa dróg wewnętrznych w m. Łąski Piec, budowa drogi wewnętrznej w m. Okoniny Nadjeziorne, Budowa drogi gminnej Łoboda – Łoboda kąpielisko) – 10 202 792 zł
 • Fundusz Polski Ład: Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice (Budowa świetlicy w m. Główka i Laski, modernizacja świetlicy w Brzeźnie i Byłyczku) – 2 183 562 zł
 • Gminne Centrum Stomatologii w Śliwicach – 800 000 zł
 • Polski Ład: Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji – 1 200 000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Okoniny – 1 908 026 zł
 • Przebudowa drogi na ul. Słonecznej i ul. Pszennej w Śliwicach – 442 412 zł
 • Przebudowa drogi wewnętrznej Lińsk Stacja PKP Rosochatka – 562 385 zł
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lińsk – 660 854 zł
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Śliwice – 400 000 zł
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łąski Piec – 129 201 zł
 • Przebudowa OSP Śliwice – 370 000 zł
 • Przebudowa ul. Dębowej i ul. Cichej w Śliwicach – 1 489 008 zł
 • Przebudowa ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej w Śliwicach – 640 000 zł
 • Remont drogi do miejscowości Lisiny – 441 570 zł
 • Remont drogi gminnej do miejscowości Krąg – 441 099 zł
 • Remont ul. Pocztowej oraz ul. Leśnej w Śliwicach – 385 875 zł
 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach – 309 706 zł + 499 999 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Konwaliowej i ul. Rumiankowej w Śliwicach – 22 487 zł
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego w Brzeźnie – 100 000 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lińsk – 560 000 zł
 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Śliwice – 550 000 zł

Skala inwestycji robi wrażenie. Łączna wartość inwestycji w gminie Śliwice z udziałem rządowego wsparcia to 35 687 640 zł, a czego kwota dofinansowania to aż 27 988 976 zł (czyli ok. 80%). Za te pieniądze udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji drogowych, kulturalnych, infrastrukturalnych

W spotkaniu wzięli udział: Radosław Kempinski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Jerzy Kowalik-Doradca Wojewody, Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi, wójtowie z terenu Powiatu Tucholskiego, Zbigniew Zwoliński – Przewodniczący Rady Gminy Śliwice wraz z Radnymi, Sołtysi z terenu gminy, Rafał Adamkowski-Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk wraz ze swoim zastępcą, Aleksandra Kobalt-Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi.

 

***


(red.)

Mat. w oparciu o informacje p.m. Łukasza Schreibera.