0 1 min 2 lata

W związku z zbliżającym się sezonem zimowym Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. przypomina o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza i przyłącza wodociągowego przed zamarznięciem.

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia przyłącza, instalacji i wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i poinformować Zakład Wodociągów i Kanalizacji o zaistniałej sytuacji .

W takim przypadku Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokona napraw urządzeń na koszt właściciela nieruchomości.


(red.)