0 1 min 2 lata

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następującej sferze:

W pierwszym konkursie pula środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 50 000 zł,
W drugim konkursie pula środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 17 000 zł.
Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2022 roku.
.

(red.)

kesowo.pl