0 2 min 2 lata

Tucholska policja podsumowała zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2021 roku. Za pośrednictwem tej platformy mieszkańcy, w ubiegłym roku, przekazali 288 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest internetową platformą służącą do wymiany informacji lokalnej społeczności z Policją. Za jej pomocą można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w danej okolicy, które Policja będzie weryfikować. W naniesionym zagrożeniu istnieje możliwość dodania opisu oraz zdjęć, które z pewnością pomogą w dokładnej weryfikacji zgłoszenia. Co ważne, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.

W 2021 roku mieszkańcy powiatu tucholskiego za pośrednictwem elektronicznej mapy przekazali 288 sygnałów, które według nich są niebezpieczne. Po weryfikacji, policjanci potwierdzili i wyeliminowali 104 zgłoszenia. Nie potwierdzono 170 zgłoszeń, a 12 zostało zakwalifikowanych jako żart lub pomyłkę.

Najczęstszymi kategoriami zgłaszanymi przez obywateli (z wyłączeniem ruchu drogowego) na terenie powiatu tucholskiego były:

  • wałęsające się bezpańskie psy,
  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
  • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Spośród 189 przypadków dotyczących ruchu drogowego, najbardziej newralgicznymi zagrożeniami wskazanymi przez mieszkańców były:

  • przekraczanie prędkości,
  • nieprawidłowe parkowanie,
  • niewłaściwa infrastruktura.

Cieszy fakt, że zainteresowanie Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu tucholskiego, wzrasta.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłoszenia pilnej interwencji Policji. W takim przypadku należy skorzystać z numeru alarmowego 112.


(red.)

KPP Tuchola