0 3 min 2 lata

Do 31 stycznia 2022 r. gminy (do 60 tyś. mieszkańców) mogą zgłaszać się do nowej edycji programu Opieka 75+, dzięki któremu poprawia się dostępność do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na dofinansowanie do 60 % przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji ww. usług, dla osób spełniających kryteria określone w programie, którego celem jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum, urzędu gminy
lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę),
zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

W 2022 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ważne terminy:

Gminy na złożenie zapotrzebowania na środki w ramach programu „Opieka 75+” mają czas
do 31 stycznia 2022 r. Zapotrzebowanie gminy składają do Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, poprzez wypełnienie
w CAS sprawozdań o symbolu DPS-IV-255-Ksz/2021 oraz DPS-IV-256-Ksz/2021.


(red.)

gov.pl