0 2 min 2 lata

Nawet do dwóch milionów złotych wsparcia może uzyskać każda gmina w Polsce na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu informatycznego, szkolenia oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w unijnym projekcie „Cyfrowa Gmina”.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców czy działających na ich terenie firm. Dlatego z powodzeniem realizujemy ogólnopolski projekt „Cyfrowa Gmina”, który wspiera rewolucję cyfrową urzędów

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach mechanizmu REACT-EU Programu Polska Cyfrowa. Minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna zaś to 2 mln zł. Gminy otrzymają dofinansowanie do 100% wydatków kwalifikowanych.

Cyfrowa Gmina wyrównuje szanse oraz daje nowe możliwości na poziomie samorządów. Całkowity budżet przedsięwzięcia to prawie miliard złotych. Na wsparcie rozwoju cyfryzacji może liczyć każda, nawet najmniejsza, gmina

– dodał minister Grzegorz Puda.

Projekt cieszy się powodzeniem. Obecnie trwa trzecia runda w konkursie, w której do rozdysponowania jest prawie 200 mln zł. Czas na składanie wniosków mija 10 lutego 2022 r.

Pozyskane pieniądze unijne można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu informatycznego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.


(red.)

gov.pl