0 5 min 2 lata

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na realizację zadań Powiatu Tucholskiego przez organizacje pozarządowe w 2022 r. wpłynęło 20 ofert na łączną kwotę 77.300,00 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 40.000 zł.

Wszystkie oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną. Oceny merytorycznej złożonych ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi w ogłoszeniu konkursowym dokonała pięcioosobowa komisja konkursowa. Przy ocenie merytorycznej, zgodnie z zaleceniami Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz zapisami ogłoszenia o konkursie, badano także zasięg oferty (co najmniej powiatowy) oraz jej powiązanie z imprezami organizowanymi przez Powiat Tucholski. Na podstawie dokonanych ocen utworzona została lista rankingowa, sformułowano też rekomendacje dla Zarządu Powiatu udzielającego dotacji.

Komisja zarekomendowała przyznanie dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie czterem ofertom oraz dotacji w kwocie obniżonej w stosunku do wnioskowanej dziewięciu ofertom. Ze względu na brak wystarczających środków nie można było przyznać dotacji siedmiu ofertom, pomimo pozytywnej oceny. Na podstawie protokołu z prac komisji oraz przedstawionej rekomendacji Zarząd Powiatu Tucholskiego dokonał ostatecznego wyboru wniosków i określił wysokość dotacji. Rekomendacja komisji została w całości uwzględniona. Rozstrzygniecie konkursu dokonane zostało uchwałą nr 192/340/2022 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 5 kwietnia 2022.

https://bippowiat.tuchola.pl/?app=uchwaly&nid=13979&y=2022&which=Zarz%C4%85du+Powiatu+Tucholskiego

Lp

 

Nazwa i adres organizacji Tytuł projektu Rodzaj zadania Wnioskowana kwota Kwota przyznana Punkty  ogólem
1 Stowarzyszenie  na rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec, 89-511 Cekcyn, Krzywogoniec 5A Jezioro marzeń. Święto Grzyba w Krzywogońcu kultura 4 000,00 4 000,00 325
2 LGD „Bory Tucholskie”, 89-500 Tuchola, ul. Kolejowa 4 Bory Tucholskie – naturalnie! turystyka/ wkład własny 4 000,00 4 000,00 318
3 Stowarzyszenie „Jak w rodzinie”, 89-500 Tuchola, ul. Kościuszki 16 Poprawianie jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych ratownictwo-ochrona ludności / wkład własny 4 000,00 4 000,00 308
4 Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego, 89-510 Bysław, ul. Okrężna 24 IV Piknik Historyczny- zaginione  rzemiosło kultura 4 000,00 3 250,00 294
5 Fundacja czAR(T)Krzywogońca,89-511 Cekcyn, Krzywogoniec 53 Festyn Poetycki Lęśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem kultura 4 000,00 3 000,00 290
6 OSP Bysław. 89-510 Bysław, ul. Strażacka 1 Pielęgnujemy Tradycję- Występ Orkiestry Dętej OSP Bysław na Pochodzie Borowiaków i Obchodów Święta Niepodległości kultura 4 000,00 3 000,00 289
7

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, 89-511 Cekcyn, ul. Szkolna 2

 

Nocne Misteria Nadjeziorne  2022 kultura 2 750,00 2 750,00 288
8 BTK Tuchola, 89-500 Tuchola, plac Zamkowy 8 Od wiosny ludów do niepodległej (1848-1920) dziedzictwo duchowe, naukowe i kulturowe rodziny Frydrychowiczów

 

kultura 4 000,00 3 000,00 288
9 OSP Krzywogoniec, 89-511 Cekyn, Krzywogoniec 43 Organizacja pokazów i ćwiczeń zz zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla Mieszkańców z terenu Powiatu. III Bieg przełajowy w Powiecie Tucholskim ratownictwo 4 000,00 3 000,00 280
10 Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, 89-506 Kęsowo, Pamiętowo 16 Punkt widokowy Wzgórze Wilhelma atrakcją Powiatu Tucholskiego turystyka 4 000,00 3 000,00 275
11 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Burchat”, 89-520 Gostycyn, ul. Główna 35 Trzeciowa Marcinowa Zbożownica kultura 3 950,00 3 000,00 270
12 KGW „Borowiacka Kraina” Bysław, 89-510 Bysław, ul. Strażacka 1 Zaśpiewajmy razem kultura 3 500,00 2 000,00 255
13 Fundacja  Zrównoważonego Rozwoju lokalnego „Cisowy Fyrtel”, 89-512 Iwiec, Wysoka 34 CykloCekcyn 2022 – IX Borowiacki Rajd Rowerowy turystyka 4 000,00 2 000,00 255
14 Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Kęsowa, 89-506 Kęsowo, ul. Główna 7 „Muzycznie w Kęsowie” kultura 4 000,00 253
15 Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej TALENT, 89-511 Cekcyn, ul. Dworcowa 30/2 Koncert połączony z balem wszystkich świętych kultura 4 000,00 225
16 Szkolny Klub Sportowy „Leśnik”, 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 9-13 Kajakiem przez Powiat tucholski turystyka 4 000,00 221
17

 

 

Stowarzyszenie  na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”, 89-512 Iwiec, Wierzchucin 10/12 Bieżąca konserwacja    i utrzymanie  zieleni oraz grobów na zabytkowych cmentarzach ewangelickich z terenu Powiatu Tucholskiego- II edycja kultura 3 100,00 220
18 Cekcyńska Inicjatywa  Społeczna, 89-511  Cekcyn, ul. Szkolna 4 Żywa historia z wiankiem   w tle kultura 4 000,00 218
19 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, 89-511 Cekcyn, ul. Wczasowa 12 Kino letnie    w amfiteatrze kultura 4 000,00 217
20 Fundacja „Zagrajmy razem”  Ernestowo, 86-100 Świecie, Ernestowo 15 Polubić szachy – zostań mistrzem kultura 4 000,00 190
Razem: 77 300,00 40 000,00  

Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu doprecyzowanie w kolejnych edycjach konkursu zapisu dotyczącego powiatowego zasięgu projektów oraz przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków dotacyjnych. Temat ten został już przekazany właściwemu wydziałowi oraz omówiony na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego.


(red.)

tucholski.pl