0 1 min 2 lata

Dzisiaj w Wysokiej na terenie DPS-u, dawnej siedziby rodziny Połczyńskich miała miejsce uroczystość, którą zainicjował IPN.

Broszura informacyjna.

***********


(mrf.)