sob. Maj 30th, 2020

tokis.pl

11.03.2020 r. o godz.10:00 rozpoczęło się spotkanie dla wszystkich nauczycieli, pracowników instytucji kultury, bibliotek, organizacji pozarządowych, artystów na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące programu „Bardzo Młoda Kultura – Kujawsko-Pomorskie 2020”.

„Bardzo Młoda Kultura” to wieloletni program Narodowego Centrum Kultury poświęcony wspieraniu edukacji kulturowej. Głównym celem programu jest tworzenie podstaw do współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach programu organizowany jest konkurs grantowy, warsztaty z obszaru edukacji kulturowej, prowadzona jest też diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim. W programie spotkania ujęto zapoznanie z ogólnopolskim programem Bardzo Młoda Kultura,  omówiono wytyczne do programu grantowego Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020, zorganizowano warsztaty z przygotowania wniosku projektowego.

Film


Galeria(red.)