Rozmawiano o programach Interreg w Urzędzie Marszałkowskim

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne na temat programów transnarodowych Interreg Region Morza Bałtyckiego. Tematem przewodnim rozmów jest dziedzictwo kulturowe i naturalne.
W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawiają ofertę programów  realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT), a pracownicy Urzędu Marszałkowskiego informacje w kontekście regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

W drugiej części spotkania instytucje realizujące projekty EWT w latach ubiegłych dzielą się doświadczeniem i prezentują projekty nawiązujące do tematu spotkania.

_______________

(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Fot. Tymoteusz Tymiński

RSS
Follow by Email
Facebook