22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Burmistrz Tucholi do mieszkańców gminy i wszystkich ludzi dobrej woli

4 min read

Szanowni Mieszkańcy gminy Tuchola,


W nocy z 11/12 sierpnia br. naszą gminę dotknęła niepamiętana od dziesięcioleci, żeby nie powiedzieć wieków, nawałnica. Spowodowała ona szkody na niespotykana dotąd skalę. Na szczęście w naszej gminie obyło się bez ofiar śmiertelnych i rannych.


Informuję, że od pierwszych godzin od jej wystąpienia wszystkie podległe mi służby i instytucje przystąpiły do niesienia pomocy mieszkańcom i usuwania skutków tego kataklizmu.


Współpracując z Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego oraz służbami Pana Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Marszałka Województwa w bardzo szybkim czasie, bo już w sobotę 12.08.2017 r. udało się doprowadzić do przejezdności większość dróg. Zapewniono właściwie ciągłe dostarczanie wody na terenie miasta, a na terenach wiejskich była ona dowożona bądź dostarczana siecią wodociągową w określonych godzinach. Największym problemem okazały się ogromne zniszczenia sieci energetycznych, które spowodowały przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Jednak dzięki posiadaniu awaryjnych źródeł zasilania, bez przerw mógł realizować swoją pracę szpital, wodociągi miejskie, oczyszczalnia ścieków oraz policja i straż pożarna, zapewniając bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców.


Jednak usuwanie niektórych skutków kataklizmu wymaga czasu i tak
w przypadku uszkodzenia linii energetycznych – ich budowę praktycznie od nowa. Aby zobrazować skalę zniszczeń informuję za danymi z zakładu energetycznego „ENEA”, że w naszym terenie uległo uszkodzeniu ponad tysiąc słupów wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Ich odbudowa na terenach szczególnie leśnych, jest znacznie utrudniona, dlatego tak długie w niektórych przypadkach oczekiwanie na przywrócenie dostaw prądu.


Również od pierwszych godzin od tragedii kierowany przeze mnie Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego przystąpił do szacowania szkód. Już od niedzieli 13.08.2017 r. kilkanaście komisji składających się z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego, sołtysów, a w większych szkodach z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przystąpiło do szacowania szkód w terenie, a już w czwartek 17.08.2017 r. wydano kilkadziesiąt decyzji o wypłacie pomocy rządowej. Kolejne wypłaty będą realizowane w najbliższych dniach po zebraniu informacji z terenu powołam również komisję do szacowania szkód w rolnictwie. Od niedzieli 13.08.2017 r. przywrócono właściwe funkcjonowanie sieci telefonii komórkowej, co w znacznym stopniu ułatwiło zarządzanie kryzysem.


Tą drogą pragnę wyrazić ogromną wdzięczność i uznanie dla setek, żeby nie powiedzieć tysięcy mieszkańców gminy bezinteresownie niosących pomoc poszkodowanym. W szczególności kieruję słowa uznania dla strażaków zarówno zawodowych, jak i ochotników, sołtysów, do pracowników służb komunalnych i moich współpracowników. Oni wszyscy, sypiając po kilka godzin na dobę, można powiedzieć pracowali „na okrągło”.


To wszystko spowodowało, że możemy dzisiaj powiedzieć, że nasze życie zaczyna wracać do „normy”. Jednak przed nami czas odbudowy i dalszego usuwania skutków kataklizmu. Jestem przekonany, że wszyscy razem podołamy temu zadaniu. Zapewniam Państwa, że wszystkie podległe mi służby i instytucje w dalszym ciągu gotowe są do niesienia Państwu Pomocy. Z wnioskami o pomoc proszę kierować się do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego – można również to czynić za pośrednictwem sołtysów i parafii. Oczywiście można to czynić droga telefoniczną lub mailową.


Mamy również po wizytach Pana Wojewody, jak i Marszałka Województwa zapewnienie o pomocy rządowej i samorządu województwa dla mieszkańców, jak i samorządów lokalnych na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej
i budynków, w tym budynków publicznych.


Drodzy Mieszkańcy!


Właściwa ocena skali zniszczeń na terenie naszej gminy możliwa jest po odwiedzeniu jej wszystkich zakątków. Dopiero wówczas można zorientować się z czym mieliśmy do czynienia.
Piszę o tym prosząc o zachowanie pewnej powściągliwości w krytycznej ocenie pracy niektórych służb – bo mogą one być dla nich krzywdzące. Miniony tydzień na pewno dowiódł, że prawdziwe są słowa pięknej piosenki Czesława Niemena „lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to”.
Wszystkich tych, których jest naprawdę mało, a chętnie krytykują pracę tych, którym wyżej wyraziłem podziękowanie w duchu miłosierdzia, zapraszam do współpracy i chciałoby się powiedzieć – „nie po słowach a po czynach Was poznają”.
Jeszcze raz wszystkim ludziom dobrej woli oraz oddanym i zaangażowanym
w usuwanie skutków kataklizmu, ale również naszym przyjaciołom spoza Tucholi bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców gminy Tuchola dziękuję
i pozdrawiam.
Dziękuję również mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość w oczekiwaniu na pomoc.

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Burmistrz Tucholi
Tadeusz Kowalski


(red.)

Kadr z programu informacyjnego „Zbliżenia” TVP Bydgoscz – mat.  YT

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook