10 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Burmistrz Tucholi o podatkach

2 min read

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TUCHOLA

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jesteśmy wszyscy zobowiązani do maksymalnego ograniczania wszelkich kontaktów osobistych w obrębie kraju, województwa oraz na terenie naszej gminy, w tym nawet poszczególnych sołectw.

Mając na uwadze terminy dotyczące płatności podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego płatnych w okresach kwartalnych) oraz opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, których płatności przypadają na 15-ty dzień każdego miesiąca, zwracam się z uprzejmą prośbą o uiszczanie tych należności na rzecz gminy w formie bezgotówkowej bezpośrednio na konta bankowe gminy Tuchola prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tucholi wskazane dla:

– odpadów komunalnych – na „indywidualny numer rachunku dla wpłat za odpady” lub na konto nr 17 8174 0004 0000 2163 2000 0357;

– podatków (nieruchomość, rolny, leśny) – 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002.

Powyższe numery rachunków bankowych znajdują się również na każdej decyzji wymiarowej podatku oraz na informacjach dostarczonych do Państwa o nowych wysokościach opłat obowiązujących od początku kwietnia za tzw. odpady komunalne.

W obawie o nasze wspólne zdrowie proszę o przyjęcie takiej bezgotówkowej formy w zakresie regulowania należności podatkowych.

Proszę, nie odwiedzajmy w tym okresie naszych inkasentów – sołtysów!

Inkasenci również martwią się o Państwa zdrowie i swoich rodzin.

Zróbmy przelew w domu, jeśli mamy taką możliwość, bądź poprośmy kogoś z najbliższej rodziny o wykonanie takiej czynności w naszym imieniu, wskazując na przelewie „nr decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko podatnika” lub wpłacając należność za odpady komunalne na wskazany indywidualnie numer rachunku bankowego.

Nie martwmy się, że tę czynność z uwagi na zaistniałą sytuację wykonamy z krótką zwłoką.

Ważne jest, aby wszystkie możliwe sprawy obecnie załatwiać, nie wychodząc z domu z wykorzystaniem możliwych dostępnych środków komunikacji i bankowości elektronicznej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tucholi, którzy udzielą odpowiedzi na występujące w tym zakresie wątpliwości (numer telefonu do Urzędu Miejskiego w Tucholi – 52 56 42 500).


Tadeusz Kowalski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook