24 października 2020

Burmistrz Tucholi przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych

5 min read

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku.

Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 roku w sferach:

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

II. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

III. Wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

IV. Promocji i ochrony zdrowia,

V. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,

VI. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

VII. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na konkurs wpłynęły 54 oferty, które zostały złożone przez 27 organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi na ww. zadanie wyniosła 447 769,00 zł.

    

     Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie

     na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku

przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

oraz kwot przyznanych im dotacji

 

NAZWA ORGANIZACJI

LUB  INNEGO PODMIOTU

 

NAZWA  ZADANIA

WNIOSKOWANA

KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA

KWOTA DOTACJI

Stowarzyszenie  Klub Seniora „Jesień”  1. Wycieczka do Trójmiasta.2. Organizacja integracyjnej imprezy kulturalnej
z okazji Dnia Seniora

10.200 zł

3.540 zł

7.000 zł

3.225 zł

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski 1.Ferie zimowe w świetlicy „Zimowa przygoda”.2.”Aktywnie żyjemy, radość z tego czerpiemy”

 

1.Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających
w sferze ochrony i promocji zdrowia.

1.000 zł

5.960 zł

 

8.700 zł

1.000 zł

5.960 zł

 

8.700 zł

VIA NATURA 1.Białe wakacje.2. Zimowisko dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych patologiami.

 

1.Marsz po zdrowie.

2. Bliżej kultury.

9.200 zł

7.000 zł

1.000 zł

8.400 zł

9.200 zł

7.000 zł

1.000 zł

6.000 zł

Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „Bory Tucholskie” 1.Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej

12.500 zł

12.500 zł

Zespół Caritas Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych.

15.000 zł

15.000 zł

Polski związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
1. Piknik Powiatowy dla emerytów, rencistów i inwalidów. 

1. Obchody Światowego Dnia Inwalidy

2. Wycieczka do Kazimierza, Nałęczowa i okolic.

 

 

2.600 zł

1.000 zł

8.220 zł

1.500 zł

1.000 zł

6.220 zł

Polski Związek Niewidomych 1.Szkolenie pn. Osoby z dysfunkcją wzroku
w przestrzeni publicznej. Cz.III- niewidomi i niedowidzący w jednostkach użyteczności publicznej (urząd, sklep, poczta, bank)”. 

1.Jak w sercu z iskierką przywitać Noc Wielką.

2.Grodu Kopernika każdy z nas .. dotyka.

1.000 zł

1.000 zł

1.560 zł

1.000 zł

0 zł

1.560 zł

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 1. Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży.2. Promowanie borowiackiej sztuki ludowej.

1.000 zł

1.664 zł

1.000 zł

1.464 zł

Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich
  1. Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi.
  2. Udział mieszkanek gminy  w konkursach kulinarnych, prezentacja potraw regionalnych w celach promocyjnych gminy.

12.000 zł

3.000 zł

12.000 zł

3.000 zł

LKS „RAWYS” 1.Szkolenie i udział dzieci, młodzieży i dorosłych w imprezach sportowych, rozgrywkach ligowych
i organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz inne podmioty, łącznie z utrzymaniem szatni sportowej.

42.400 zł

33.361 zł

Ogólnopolski Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów  Budowlanych 1. Spotkanie rekreacyjne „Dbajmy o zdrowie”.

1.000 zł

1.000 zł

Polski Związek Wędkarski 1. Młodzieżowa szkółka wędkarsko-ekologiczna.

3.280 zł

3.280 zł

Stowarzyszenie Miłośnicy Legbąda
i okolic
1.Dzień latawca.

4.500 zł

2.010 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż 1.Biesiada po raciąsku. 

1. Od kolebki po grób- fotografia i opis III edycja.

2. Integracyjna impreza kulturalna – przedstawienie teatralne „Borowianka”

 

1. „Sportowo znaczy zdrowo – Dzień Sportu dla dzieci 4 letnich z punktów przedszkolnych w gminie Tuchola”.

990 zł

 

990 zł

990 zł

998,50 zł

990 zł

 

990 zł

990 zł

 

998 zł

Stowarzyszenie „Hospicjum im. Św. Małgorzaty” 1.Zakup koncentratora tlenu. 

1.500 zł

1.500 zł

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK 1.Patologiom społecznym nie – żyj zdrowo.

1.000 zł

1.000 zł

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy 1.Szkolenie pszczelarzy i spotkanie integracyjne.

1.000 zł

1.000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 1. Szkolenia edukacyjne z promocją ciśnieniomierzy i skarpet. 

1.Wyjazd krajoznawczy do Zakopanego i okolic.

2.Piknik w Gołąbku.

1.400 zł

 

4.000 zł

1.000 zł

1.400 zł

 

2.000 zł

1.000 zł

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OSTOJA” 1.Emeryt wciąż aktywny i sprawny.

4.205 zł

4.205 zł

Stowarzyszenie Miłośników Historii „Historia i Pamięć” 1. Uzupełnienie uzbrojenia dla warty honorowej Batalionu Obrony Narodowej Tuchola.

3.240 zł

2.270 zł

Borowiackie Towarzystwo Kultury 1.Oni myślą żem wszystek pomarł, a ja wstanę jak Fenix z popiołu..2. Barwy Borów w dwugłosie

2.000

2.160 zł

2.000 zł

2.160 zł

Fundacja Niewidzialni 1.Poezja łączy pokolenia. 

1.Biwak edukacyjny pod gwiazdami.

11.040 zł

 

3.080 zł

0 zł

 

0 zł

PKS „UNITAS” 1. Parafiada 

1.Całoroczna działalność PKS „UNITAS”.

2. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

5.000 zł

 

7.000 zł

6.000 zł

5.000 zł

 

7.000 zł

6.000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno 1.Historia tańcem odkrywana. 

3.026 zł

3.026 zł

UKS „BOROWI” 1.Całoroczna działalność UKS „Borowi” Legbąd. 

1.Festyn rodzinny- Bawią się znakomicie dzieci i rodzice.

 

1.Wycieczka międzypokoleniowa.

2.000 zł

 

1.000 zł

 

2.040 zł

2.000 zł

 

1.000 zł

 

2.040 zł

Tucholski Klub Piłkarski 1.Obóz sportowy dla młodzieży szkolnej w okresie od 17.08.-23.08.2015 r. 

2. Szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych
w zakresie piłki nożnej.

7.500 zł

 

25.510 zł

0 zł

 

24.000 zł

 

MLKS „Tucholanka” 1. z siatkówką na wesoło – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Tuchola.2. Zajęcia sportowe, pozalekcyjne nauki gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 5-8 lat.

 

1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów –  „czwartki lekkoatletyczne”.

 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  – „Szkółka piłkarska dla dziewcząt.”

 

2. Kontynuacja programów szkolenia sportowego prowadzonych w klubach sportowych-

– Obóz sportowy dla grupy dzieci w wieku 10-17 lat,

– Letni obóz sportowy dla dzieci z terenu Gminy Tuchola,

 

– sekcja kręglarska

-sekcja piłki nożnej -drużyna seniorek II liga PZPN

– sekcja piłki nożnej

-sekcja piłki siatkowej

 

– sekcja l.a.

– sekcja brydża

 

 

5.000 zł

4.600 zł

 

10.500 zł

3.650 zł

12.850

4.800 zł

 

34.490 zł

22.540 zł

67.950 zł

54.500 zł

21.970 zł

1.950 zł

5.000 zł

4.600 zł

 

 

8.000 zł

2.750 zł

12.850 zł

4.800 zł

 

31.000 zł

19.300 zł

65.950 zł

53.670 zł

21.000 zł

1.300 zł

RAZEM:

510.193,50

447.769,00

__________________

UMiG w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook