23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Bydgoszcz: Minister Elżbieta Rafalska gościem Kujawsko-Pomorskiej WRDS

3 min read

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Następnie, razem z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem uczestniczyła w briefingu, na którym przedstawiła zagadnienia pierwszego w tym roku spotkania Rady pod przewodnictwem strony rządowej.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, minister rodziny omówiła politykę rodzinną rządu oraz jej wpływ na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, a także na kondycję finansową rodzin. Zapoznała także partnerów społecznych z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia. Tematy te zostały poddane dyskusji.

Strona rządowa przejmuje przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego, pani minister będzie przewodniczyła Radzie Dialogu Społecznego w kraju, a wojewoda kujawsko-pomorski, czyli ja, obejmuję przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim. Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne z udziałem pani minister – podkreślał na konferencji prasowej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Przedstawiciel rządu w terenie podziękował też za współpracę między resortem a województwem.

Jest to współpraca bardzo owocna. Gwarantuję, że dialog społeczny w regionie będzie prowadzony w duchu ustawy i przewodnictwa pani minister w radzie krajowej – mówił.

Minister Elżbieta Rafalska wyraziła nadzieje, że jej obecność na dzisiejszych obradach otworzy cykl wizyt w województwie.

Nie była to tylko wizyta kurtuazyjna, ponieważ wszyscy tutaj ciężko pracowaliśmy. Przedstawiłam informację dotyczącą prowadzonej polityki rodzinnej i senioralnej oraz zmian tych nowelizacji w ustawie. Poprzedziłam to roboczym spotkaniem z panem wojewodą i jego służbami na temat koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, a więc zadania, które od 1 stycznia wojewoda przejął od marszałka. W skali kraju jest to bardzo dużo wniosków, których rozpatrywanie trzeba zdynamizować. Mówiliśmy również o problemach związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz o formach wsparcia z programów rządowych adresowanych do województwa, np. o finansowaniu programu „Rodzina 500 plus” – zaznaczała.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odniosła się także do finansowania emerytur i zapewniła, że pieniędzy nie brakuje.

Chcę wszystkich uspokoić, że to co było planowane w związku z przywróceniem wieku emerytalnego jest zabezpieczone i wydatki są mniejsze niż planowano. Liczba osób, która skorzystała z tej reformy emerytalnej jest mniejsza niż planowano, a co warto podkreślić 60 proc. osób, które przeszły na emeryturę były to osoby poza rynkiem pracy, w tym liczna rzesza osób bez tytułu ubezpieczeniowego, które były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy albo pobierały niewysokie świadczenia rentowe lub przedemerytalne – powiedziała minister Rafalska.

Minister podkreśliła, że sytuacja jest pod kontrolą.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma wyjątkowo dobrą sytuację, najlepszą w porównaniu do wszystkich ostatnich lat, absolutnie gwarantuje płynność finansową, żaden z emerytów nie musi się obawiać, a skutki przywróconego wieku emerytalnego są zdecydowanie niższe niż sądzili eksperci oceniając naszą reformę – zaznaczyła.

Zgodnie z zasadą rotacji obecnie Radą Dialogu Społecznego ze strony rządowej kieruje Minister Elżbieta Rafalska. Rotacja ma wyrównywać szanse wszystkich trzech stron dialogu społecznego i silniej angażować jego poszczególne organizacje i strony. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracodawcy oraz związkowcy.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook