30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Skandalu wokół obwodnicy tucholskiej ciąg dalszy. "S.O.S dla Tucholi" w poszukiwaniu sprawiedliwości

7 min read

 

Na naszych oczach dzieje się rzecz niebywała. To po części pokłosie wydarzeń, które miały miejsce jeszcze nie tak dawno temu. Podczas jednej z konferencji doszło do polemiki pomiędzy przedstawicielami stowarzyszenia „S.O.S dla Tucholi”, a Marszałkiem województwa – Piotrem Całbeckim. Byliśmy obecni na spotkaniu i dokonaliśmy zapisu również tej części spotkania. Wymiana poglądów wydawała się w pełni merytoryczna, a członkowie stowarzyszenia wzorowo do niej przygotowani, niestety, Pan Marszalek był innego zdania i zachował się wobec obywateli walczących o swoje bezpieczeństwo, wyjątkowo nieodpowiedzialnie. Irytacja urzędnika państwowego, który pełni rolę służebną wobec obywatela jest czymś niedopuszczalnym. W efekcie rozmowy zostały przerwane z inicjatywy „znerwicowanego” p., Marszałka i pomimo ustalonych wcześniej terminów do kolejnych spotkań w sprawie tucholskiej obwodnicy zwyczajnie nie doszło. Sytuacja zawisła w próżni. Jak to odbierać? Jak lekceważenie lokalnej społeczności? Odganianie się od niej, jak od kłopotliwego natręta? Zadziwiająca sytuacja, która musi być efektem wyjątkowej nieodpowiedzialności – urzędnika, który zapomniał komu służy!!!

 

„S.O.S dla Tucholi” przypomniało o sprawie w specjalnym piśmie, które wystosowano do kolejnej instancji, tym razem, w sprawie „dziwnie zachowującego się” Marszałka, który tkwi w jakimś irracjonalnym uporze.

 

STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIEJ SPOŁECZNOŚCI

DLA TUCHOLI

                                                                     „S.O.S. dla Tucholi”

89-500 Tuchola ul. Piastowska 5a, telef. 606 754 615

Tuchola, dnia 18.12.2012 r.

Pani

Dorota Jakuta

Przewodnicząca Sejmiku

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stowarzyszenie Obywatelskiej Społeczności dla Tucholi zwraca się ze skargą na Pana

Marszałka Piotra Całbeckiego za ignorowanie ważnych spraw obywatelskich oraz zwraca uwagę

na przekroczenie kompetencji przez rzecznika marszałka Panią Beatę Krzemińską.

Urząd Pana Marszałka reprezentujący samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest

instytucją świadcząca usługi dla ludności, w związku z tym podlega przepisom Kodeksu

Postępowania Administracyjnego. Kodeks ten określa, iż na pismo petenta urząd ma czas na

odpowiedz w ciągu jednego miesiąca. Pan Marszałek do tej pory nie raczył odpowiedzieć nam na

postawione pytanie w piśmie z dnia 01.09.2012 r. w sprawie „…czy w tym roku wpisze w swoim

      budżecie środki na 2013r. w celu opracowania STEŚ dla „obwodnicy Tucholi” ?…”. Jednak mając

na uwadze, że Pan Marszałek może tę sprawę zakwalifikować jako szczególnie skomplikowaną,

czekaliśmy spokojnie ponad trzy miesiące i niestety do tej pory nie mamy odpowiedzi.

(Podstawa prawna: art. 35 i art. 36 oraz art. 12 k.p.a).

Na antenie Radia Pomorza i Kujaw w dniu 30 września 2012 r. Pan Marszałek stwierdził,

iż S.O.S. dla Tucholi jest organizacją para polityczną, rzekomo zajmującą się sprawą obwodnicy

i nie boi się naszego pozwu zbiorowego. Z wypowiedzi Pana Marszałka jasno wynika iż nie

interesuje Go merytoryczne rozwiązanie konfliktu tylko tworzenie „zasłony dymnej” w celu

odciągnięcia uwagi społeczeństwa o drażliwego i trudnego tematu. Los i bezpieczeństwo

mieszkańców Tucholi oraz wszystkich użytkowników zatłoczonej drogi nr 240 są mu obce. Jak

mantra powtarza, że nie może nic zrobić, bo jest opracowany i ustalony program pod nazwą

Regionalny Program Operacyjny z podziałem kosztów budowy obwodnicy 50:50, który Urząd

Marszałkowski sam wymyślił i opracował. W takiej sytuacji poinformowaliśmy Pana Marszałka, że

skoro musi się czegoś bać aby coś zrobić, to oprócz wytoczenia pozwu zbiorowego, rozpoczniemy w

przyszłym roku następną akcję, ale w przypadku jeżeli nie będzie przygotowywany i realizowany

STEŚ dla „obwodnicy Tucholi”. Przygotujemy przeprowadzenie referendum, mające na celu

przeniesienie powiatu tucholskiego do województwa pomorskiego. Równocześnie przeprowadzimy

rozmowy z samorządowcami z powiatów ościennych z namowa do wspólnej secesji. Nie mamy nic

do stracenia jedynie do zyskania tak jak zyskał powiat chojnicki. Te akcje przeprowadzamy ponieważ

Marszałek Nas wyraźnie ignoruje i nie traktuje poważnie, co chwilę zmienia zdanie i wmawia nam

hamowanie porozumienia ustami pani rzecznik. Na podstawie ostatnich agresywnych wypowiedzi

Pana Marszałka i usztywnienia stanowiska  w sprawie „obwodnicy Tucholi”, odbieramy Jego

wypowiedzi jako jedynie słuszne racje, które jednoznacznie kojarzą się  z wytycznymi jakie

stosowała władza komunistyczna przed 1989 rokiem, czyli mamy powtórkę z historii. W takiej

sytuacji, jako powtórka z historii, może powstać także NOWA SOLIDARNOŚĆ OBYWATELSKA,

która zjednoczy wszystkich niezadowolonych z działalności Pana Marszałka z kilku miast i

miejscowości województwa kujawsko – pomorskiego. Nadmieniamy że mamy praktykę w tym

względzie ponieważ Stowarzyszenie S.O.S. dla Tucholi też powstało z kilku komitetów osiedlowych

działających oddzielnie. Po Naszych wypowiedziach dla Radia PiK audycja 30.10.2012r., Gazety

Pomorskiej kilka artykułów, Czasu Człuchowskiego, Radia Gdańsk audycja z dnia 05.12.2012r.,

Polskiego Radia, Gazety Wyborczej artykuł z dnia 13.12.2012r., notujemy bardzo duży i pozytywny

odbiór oraz poparcie dla naszych akcji.

W związku z wprowadzaniem ludzi w błąd przez Pana Marszałka dotyczącym modernizacji i

budowy drogi wojewódzkiej nr. 240, musimy Pani Przewodniczącej przytoczyć fragment ustawy

drogowej. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 nr 19 poz.

115), teks jednolity z 31 maja 2012 r.”Art. 19. 1. Organ administracji rządowej lub jednostki

     samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy,

     przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

     2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:

        1) krajowych — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

        2) wojewódzkich — zarząd województwa;

        3) powiatowych — zarząd powiatu;

        4) gminnych — wójt (burmistrz, prezydent miasta).”

oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 721 ) o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 11b.

     „1. Właściwy zarządca drogi składa wniosek, o którym mowa w art. 11a ust. 1, po uzyskaniu

         opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta

        (burmistrza, prezydenta miasta).”

Z powyższego jednoznacznie wynika że Inwestorem może być tylko i wyłącznie zarządca drogi w

wypadku drogi wojewódzkiej nr. 240 Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego, jako realizator

własnego zadania z odpowiedzialnością prawną za zaniechania. Wszelkie działania zmierzające do

przerzucenia ciężaru budowy drogi wojewódzkiej na barki słabszych samorządów gminnych mają

znamiona co najmniej szantażu, pisma do Burmistrza Tucholi z dnia 31.07.2012r. i 11.12.2012r.

Wyjaśniamy jeszcze raz, Tuchola nie potrzebuje obwodnicy, ponieważ ruch lokalny jest niewielki

liczony w ilości ok. 4000 pojazdów na dobę, natomiast ruch tranzytowy przecinający Tucholę po

drodze wojewódzkiej nr. 240 dochodzi do natężenie 18000 pojazdów na dobę. Wobec powyższego

nie domagamy się budowy „obwodnicy Tucholi”, tylko aby Zarząd Województwa na czele z Panem

Marszałkiem, zabrał ruch tranzytowy z naszego miasta. Tranzyt ciężarowy jest nie do wytrzymania,

rujnuje nasze domy, zdrowie i zagraża naszym dzieciom. Domagamy się od ponad pięciu lat aby

obejść miasto i spiąć drogę wojewódzka nr. 240 poza granicami miejscowości, a to już jest tylko i

wyłącznie zadanie Pana Marszałka. Słowo „obwodnica Tucholi” używamy tylko i wyłącznie

w potocznej mowie do zobrazowania sytuacji.

Pani rzecznik Beacie Krzemińskiej proszę zwrócić uwagę iż przekroczyła swoje kompetencje,

przekazując do mediów niestosowne oceny i osądy o działalności Stowarzyszenia i samorządów

lokalnych. Jest urzędnikiem, który ma przekazywać tylko „suche” fakty.  W zawiązku z powyższym

musimy przytoczyć kilka znaczących faktów. Otóż 09 września 2011 r. Pan Marszałek w obecności

senatora Andrzeja Kobiaka, Pani Starosty Tucholskiego Doroty Gromowskiej z dwoma członkami

Zarządu Powiatu, Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, Wiceburmistrza Tomasza

Stybaniewicza, trzech członków S.O.S. dla Tucholi i swoich dyrektorów, zgodził się iż będzie

realizował „obwodnicę Tucholi”. Ustalono nawet przebieg obwodnicy po trasie istniejącej drogi

Świt – Szumiąca, która to trasa by spinała drogę wojewódzką nr. 240 poza Tucholą.

W lutym 2012r. na wspólnym spotkaniu w RDOŚ Bydgoszcz z Dyrektorem Ciepłym przy obecności

Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Infrastruktury Janusza Czajkowskiego, doszło do

wstępnego zaakceptowania dla nowej koncepcji przebiegu „obwodnicy Tucholi”. Dlatego

niezrozumiałe jest obecne postępowanie Pana Marszałka i Pani rzecznik w wypowiedziach do

mediów jak i pismach do Burmistrza Tucholi.

Jeszcze Pan Marszałek nic nie zrobił w sprawie obwodnicy a już twierdzi że nie ma pieniędzy.

Przecież na rok 2013r. potrzeba tylko 500 tyś. zł na opracowanie koncepcji (STEŚ). Czy samorząd

województwa jest w tak krytycznym stanie że nie stać go na taka kwotę? W roku 2014 będzie

potrzebne ponad 2 ml zł na projekt i dopiero od 2015r. potrzebne były by większe pieniądze. Od

2014 do 2020r. będą nowe zwiększone fundusze Unijne na drogi (w tym obwodnice). Jest jeszcze

centralny budżet  rozwoju regionalnego, fundusze ochrony środowiska itd.. Tylko KTOŚ musi się

wysilić i go zmontować. Czy my nie możemy być przygotowani do czasu nowych funduszy

Unijnych ?, czy dopiero jak będą fundusze to na hura będzie się przygotowywać dokumentację na

kolanie” i byle jak?

Oświadczamy iż nie przestaniemy się domagać wyprowadzenia ruchu tranzytowego z naszego

miasta a Pan Marszałek nas nie zmęczy i nie zastraszy, mamy sporo energii i pomysłów na następne

akcje które będziemy etapowo rozszerzać w razie braku odpowiednich reakcji.

Panią Przewodniczącą prosimy o pilna i skuteczną interwencję oraz  spotkanie w sprawie

wyprowadzenia odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto Tuchola.

Zarząd

Do wiadomości:                                                                            S.O.S. dla Tucholi

1) Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego,

2) Starosta Tucholski,

3) Burmistrz Tucholi,

4) media ogólnokrajowe,

5) media regionalne,

__________________________________

Pojawiło się również wiele artykułów w różnych tytułach prasowych, w tym również w TOKiS – PRESS. Jednym z najciekawszych jest ten z Gazety Pomorskiej, pióra Macieja Sandeckiego…

CDN

__________________________

Materiały nadesłane do redakcji

Wstęp – Mariusz R.Fryckowski

Materiał filmowy – TOKiS – PRESS zapis z konferencji dotyczącej strategii rozwoju województwa w latach 2014 – 2020.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook