18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Cegielniana w trakcie remontu, niebawem budowa ul. Myśliwskiej i oświetlenia Przy Szosie Bydgoskiej

2 min read

W Tucholi trwa jedna z większych inwestycji – przebudowa ul. Cegielnianej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do wjazdu na teren dawnego zakładu „Stolbud”. Zadanie nosi tytuł „Połączenie istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich – przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi”. W tym miejscu należy podkreślić, iż ta inwestycja nie jest związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 240, która także przebiega przez ul. Cegielnianą. Za modernizację DW 240 odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zakres robót na gminnym odcinku ul. Cegielnianej jest bardzo obszerny. Obejmuje wykonanie jezdni, ścieżek rowerowych i chodników, oświetlenia drogowego oraz odwodnienie drogi i likwidację kolizji z siecią telekomunikacyjną. Postęp prac widać „gołym okiem”. Wykonano m.in. podbudowę chodników i ścieżek rowerowych. Prace prowadzone są zgodnie z planem.

„To jedna z inwestycji, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Całkowity koszt wyniesie 3 295 205,19 zł brutto. 85% kosztów kwalifikowanych pokryją środki UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu. Termin zakończenia robót wyznaczono na 31 lipca br.

Oprócz robót na ul. Cegielnianej, w najbliższym czasie ruszy również budowa ul. Myśliwskiej. Obecnie trwają procedury zmierzające do rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy. Inwestycja zakłada przebudowę ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Kniejowej do końca wraz z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Huberta. Będzie obejmować budowę pieszo-jezdni o długości 200 m, wykonanie zjazdów i podejść do posesji, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Myśliwskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych pasa drogowego.

Kolejną ważną inwestycją jest budowa oświetlenia drogowego Przy Szosie Bydgoskiej. Zostaną tu zamontowane 42 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED.

„Realizacja tego zadania z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Skorzystają na tym nie tylko kierowcy, ale również użytkownicy ścieżki pieszo-rowerowej, która w tym miejscu przebiega” – podkreśla burmistrz.

Dodajmy, że podobnie jak w przypadku przebudowy u. Myśliwskiej, obecnie trwają procedury związane z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie tej inwestycji.


TUCHOLA.PL

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook