30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Chcesz kupić kawałek Powiatu Tucholskiego? Masz okazję!

2 min read

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

 

 1. Na podstawie art. 13 ust.1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. –
  o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami/ Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości działki nr 3663 o powierzchni 0,6486 ha  i nr 3664 o powierzchni 0,9767 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Tuchola, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego,  Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej   niezabudowane  nieruchomości własności Powiatu Tucholskiego, stanowiące działki nr 3663  o powierzchni 0,6486 ha , nr 3664 o powierzchni 0,9767 ha, położone w obrębie Tuchola, zapisane w księgach wieczystych nr BY1T/00026499/6 i BY1T/00018410/0 prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Tucholi.
 1. Nieruchomości nie są  obciążone ani objęte zobowiązaniami.
 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23.10.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 140 poz. 2592 z dnia 24 grudnia 2009 r. )działki nr 3663 i 3664 oznaczone są symbolem P/S/U/H/T-W i stanowią teren zabudowy przemysłowo-składowej, usługowo-handlowej i targowo-wystawienniczej.
 2. Wartość rynkową przedmiotowych nieruchomości   rzeczoznawca majątkowy wycenił działkę nr 3663 na kwotę 700,00 zł, działkę nr 3664 na kwotę  270.500,00 zł. Są to kwoty netto, do których doliczony zostanie podatek VAT.
 3. Osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy
  o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Termin do złożenia wniosku o nabycie w/w nieruchomości wynosi
  6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.

_____________________

BiP

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook