10 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

CHOJNICE.Wnioski po konferencji Hodowców Bydła i Producentów Mleka „Przez Tradycję do Nowoczesności”

3 min read

Podnoszenie świadomości wśród hodowców bydła i producentów mleka, analiza sytuacji gospodarstw oraz wymiana doświadczeń to główne cele konferencji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która skupiona była wokół myśli przewodniej „Przez Tradycję do Nowoczesności”. Wzięło w niej udział niespełna 300 producentów mleka z Północy Polski.


Konferencja zorganizowana przez Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i

Producentów Mleka odbyła się 15 lutego w Chojnicach. Obok integracji hodowców bydła, wymiany doświadczeń pomiędzy przetwórcą mleka – mleczarnią Spomlek a dostawcami, była to również okazja do rozmów z przedstawicielami świata nauki. Trzech głównych prelegentów: Dr hab. Wojciech Barański z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dr Marek Balcerak i dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazali uczestnikom obszerną dawkę wiedzy z zakresu hodowli, ekonomiki i zdrowotności zwierząt.

Dr hab. Wojciech Barański z UWM zwrócił uwagę, na zdrowotność wymienia krów i nowe wyznaczniki parametrów.

Niezmiennie od lat wymagania weterynaryjne nakładają na hodowców obowiązek dbania o higienę i dobrostan zwierząt. Podstawowymi wyznacznikami tych parametrów jest Ogólna Liczba Drobnoustrojów (OLD) i Liczba Komórek Somatycznych (LKS). Jeszcze kilka lat temu za zdrowe wymię uważało się takie, gdzie w jednym ml mleka nie było więcej niż 250 tys. komórek somatycznych, dzisiaj mówi się już o ilości 150 tys. Nowoczesny hodowca powinien na bieżąco analizować zdrowotność wymion poprzez m.in. kontrole stanów podklinicznych i klinicznych zapaleń. Najlepszym lekarstwem na problemy w stadzie jest systematyczność i stała kontrola – mówił dr hab. Wojciech Barański.

Dr Marek Balcerak w wykładzie „Efektywne zarządzanie gospodarstwem mlecznym” skupił się na wskazaniu miejsc w budżecie, w których rolnicy ponoszą największe straty środków finansowych. Wskazane zostało, że koniunktura w rolnictwie w ostatnich miesiącach pogorszyła się.

Spadają ceny produktów mlecznych, a środki do produkcji stale rosną. Opłacalność produkcji mleka jest niestabilna, co powoduje konieczność monitorowania relacji poniesionych nakładów do osiągniętych efektów. Efektywność umożliwia określenie sprawności gospodarowania oraz podjęcie decyzji, które umożliwią minimalizację nakładów i maksymalizację efektów przy wykorzystaniu własnych zasobów – tłumaczył zebranym dr Marek Balcerak.

Dr Marcin Gołębiewski z SGGW w wykładzie pt. „Precyzyjne zarządzanie stadem bydła mlecznego” podkreślał, że codzienne funkcjonowanie fermy mlecznej wymaga podejmowania dziesiątek, a czasem setek decyzji, które aby były trafione powinny być oparte na rzetelnych przesłankach – danych.

W odpowiedzi na potrzeby dostawców pojawił się system wspomagania zarządzania stadem krów mlecznych tzw. Precision Dairy Farmin, którego jestem współtwórcą. Jednym z najbardziej nowatorskich rozwiązań, dostosowanych do krajowych warunków produkcyjnych jest system e – stado, który nie ogranicza się do raportowania informacji, a dostarcza gotowe wnioski i zalecenia dla hodowcy. System polega na monitorowaniu lub/i kontroli w czasie rzeczywistym produkcji, płodności, zdrowia oraz dobrostanu pojedynczych osobników z populacji za pomocą sieci egzo i endo – biosensorów – opowiadał dr Marcin Gołębiewski.

Frekwencja na Konferencji, zainteresowanie hodowców oraz firm związanych z rolnictwem świadczy o jej ważności w kalendarzu imprez rolniczych. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek jest jedyną organizacją w rejonie, która z takim rozmachem podjęła się zgromadzić hodowców bydła i producentów mleka z Północy Polski.

Słuchając pochwał i komplementów pod adresem Mleczarni Spomlek wiemy, że trud organizacji się opłacił. Docenili to nasi członkowie i dostawcy, ale również inni producenci mleka, którzy reprezentowani byli przez dużą grupę. Docenili to również wystawcy, sponsorzy i media. Podsumowując – po zakończeniu Konferencji – czujemy wielką satysfakcję i już myślimy o organizacji kolejnej – mówił Damian Kożuch, Dyrektor Oddziału Chojnice Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.


Mat. nadesłane

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook