25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Członkowie Zarządu Powiatu Tucholskiego na posiedzeniu Komisji w Sejmie RP

2 min read
W dniu 8 czerwca 2016 Starosta Tucholski Michał Mróz i Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kowalik wzięli udział w posiedzeniu połączonych Komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie RP.

Tematem posiedzenia Komisji było  wysłuchanie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat sytuacji transportu publicznego – kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i państwa w tym zakresie.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit, poinformował o aktualnym stanie prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie w Sejmie i Senacie trwają prace nad dwoma projektami: poselskim i senackim.
Przedstawiciel NIK przedstawił informację o wynikach kontroli pt. Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego.
Główne problemy sygnalizowane przez jednostki samorządu terytorialnego związane z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym to: niedostateczne przygotowanie organizatorów publicznego transportu drogowego do pełnego obowiązywania przepisów ustawy, brak dopłat dla przewoźników komercyjnych za sprzedane bilety ulgowe po 1 stycznia 2017 r. oraz brak przepisów umożliwiających przyznanie operatorowi publicznego transportu zbiorowego prawa do wyłącznej obsługi na określonych liniach komunikacyjnych.
W trakcie dyskusji posłowie pytali m.in. o zakres współpracy PKP S.A. z samorządami terytorialnymi oraz wskazywali na konieczność zwiększenia nakładów finansowych przeznaczanych na rozwój transportu publicznego.

W toku dyskusji głos zabrał Starosta Tucholski Michał Mróz i przedstawił problemy i niebezpieczeństwa dla samorządów powiatowych związane z wprowadzeniem ustawy o transporcie publicznym.

Pełen zapis przebiegu posiedzenia: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=BB3983B397290B41C1257FC3004B8696#
Więcej informacji pod adresem internetowym: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2016-06-08

_______________________

tucholski.pl

Fot. TOKiS – PRESS

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook