19 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Czy EKODOM, to erzac dla idiotów?

6 min read

Materiał, który ju za chwilę poznamy wydaje się wyjątkowo cennym, jednak, kiedy wskazówki zegara przestawimy wstecz o kilka lat, zarysuje nam się jasna odpowiedź na tytułowe pytanie.

EKODOM? Jak sama nazwa wskazuje, powinien budzić wyłącznie pozytywne skojarzenia. Technologicznie jesteśmy gotowi do tego, aby nasze XXI wieczne „jaskinie” stały się całkowicie samowystarczalne, ba, mało tego, nasze domy mogą wypracować nawet nadwyżkę energii, która gdzieś powinna trafić. Gdzie? Do systemu energetycznego państwa, które w sposób bezwzględny okrada nas od chwili urodzenia. Oczywiście, potrzebne są środki, aby ten energetyczny cud się ziścił. Jest po temu okazja, choć to tylko erzac tego, co miało zrewolucjonizować polskie budownictwo zaledwie kilka lat temu.

Propozycja

Instytucja o bardzo skomplikowanej nazwie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przygotował propozycję od której może się zakręcić w głowie, oczywiście ze szczęścia…

Informujemy, iż z dniem 15 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń w terminie od dnia 15 września 2016 r.  do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

 

CEL PROGRAMU:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

 

Beneficjenci:

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

 

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

 

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

 

Intensywność dofinansowania:

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.
  • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
  • Okres spłaty do 10 lat.
  • Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.

Kontakt:

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Jędrzej Wyrąbkiewicz (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350

Agnieszka Stachowiak (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) – 56 62 12 360

Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) – 56 62 12 361

Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) – 56 62 12 361

Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) – 56 62 12 360

Pytania i Odpowiedzi EKODOM

Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.

Dokumenty do pobrania:

Program

Regulamin

Wniosek

H A R M O N O G R A M   R Z E C Z O W O  –  F I N A N S O W Y   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Informacja o dochodzch i zobowiązaniach Wnioskodawcy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o ryczałcie lub karcie podatkowej

Informacja o dochodzch i zobowiązaniach Poręczyciela

Upoważnienie BIG
Dokumenty do wypełnienia po otrzymaniu PROMESY:

Oświadczenie karalność

Oświadczenie zbilansowanie

Oświadczenie Wykonawca

 

Karta efektów ekologicznych pompy ciepla

Karta efektów ekologicznych termomodernizacja

Karta efektów ekologicznych kotlownie

Karta efektów ekologicznych elektronie wiatrowe

Karta efektów ekologicznych panele fotowoltaiczne

Karta efektów ekologicznych kolektory słoneczne

 

Tłumy urzędników, również tych z Tucholi, zawyją z zachwytu, że oto pojawiła się wielka szansa na to, że np. właśnie w  Tucholi w sezonie zimowym, nie będzie wreszcie smrodu palonej gumy, tworzyw sztucznych. Oczyma wyobraźni i w sennych marzeniach obraz szczęśliwości powszechnej spowoduje, że do programu włączą się tłumy chętnych, a „śmieszne warunki”, które będzie trzeba spełnić, dadzą wręcz gwarancję tego, że nasze domy zmodernizowane zostaną prawie natychmiast.

Nie tak szybko Mości Panowie. Onegdaj, mamiono nas już podobnymi pomysłami, o których zapomniano. Teraz jest dobry czas, aby przypomnieć pewne fakty z nieodległej przeszłości. Miejmy jednocześnie świadomość tego, że nigdy wcześniej, teraz i w przyszłości, nikt nie da nam prezentów i to na taką skalę. Prędzej, czy później, zapłacimy za to i to wielokrotnie. Państwo dysponuje bronią masowego rażenia, jej nazwa, to p o d a t k i! Będą zawsze i od wszystkiego.

2014 rok miał być rokiem zmian, wszystko odbywało się pod czujnym okiem sejmowych liberałów z Platformy Obywatelskiej, która od samego początku uwielbiała pieniądze, niekoniecznie swoje. W przypływie dobrego humoru, światło dzienne ujrzał pewien pomysł.

Zjednoczone siły Koalicji Eko-Polska powzięły ambitny plan wybudowania 100 tysięcy domów jednorodzinnych w ciągu 5 lat. Domy te miały być wyjątkowe, wybudowane w specjalnej technologii i wyposażone w urządzenia rodem z filmowego Star Treka, zdaje się dostępnych na planecie Volkan.

Owa budowlana rewelacja nosiła nazwę „SAMOspłacający się dom”. Zakładała ona wyposażenie każdego budynku w mikroelektrownię słoneczną o mocy 40 kW, która nie tylko dostarczy prąd mieszkańcom domu, ale także zwiększy ich dochody, dzięki sprzedaży jego nadwyżek do sieci. Innymi słowy, budujemy dom według zaleceń Koalicji i w efekcie mało tego, że będziemy w nim mieszkać praktycznie za darmo, to przez ponad 25 lat będzie się sam spłacał. To oczywiście łączyło się ze ścisłą współpracą związaną z bankami, dokładniej z jednym – BOŚ Bankiem.

Patronat nad działaniami wspomnianej Koalicji miała objąć organizacja Pracodawców RP, a do projektu dołączyć się miały znane polskie firmy: Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno i Cersanit, firmy zajmujące się fotowoltaiką, kolektormi słonecznymi pompami ciepła itd. Co jeszcze ciekawsze, znane i cenione przez chcących mieć swój dom inwestorów pismo Murator, miało się zająć projektowaniem budynków.

Przed ludźmi rozciągnięto wizję raju, ruszyło pospolite ruszenie, wyposażone w kalkulatory i cenniki budowlane. Wszyscy uwierzyli w miraż „domu za darmo”. W normalnym kraju (jest jeszcze taki na tej planecie?) byłby to dobry i realizowany w rozsądnych ramach projekt, dostosowany do potrzeb rynku i międzynarodowych umów, związanych z problemem globalnego zanieczyszczenia środowiska.

Uruchomienie programu zależało od przyjęcia przez sejm przepisów tzw. dużego trójpaku energetycznego, umożliwiającego m.in. rozwój rynku małych odnawialnych źródeł energii.

I to był ten kluczowy moment, kiedy tradycyjnie i „po polsku” wszystko trafił szlag!

Wróćmy teraz do projektu EKODOM, przeczytajmy i przeanalizujmy wszystkie aktywne podpunkty, które uzależnią nas od instytucji, która tylko dofinansuje naszą ewentualną inwestycję.

Zakładam, że zajmie to Państwu jakieś… dwie godziny i dokładnie, po tym czasie, dojdziemy wszyscy zgodnie do jednego wniosku…

tokistuchola@gmail.com

___________________

Mariusz R.Fryckowski

Fot.forum.sudety.it

http://www.wfosigw.torun.pl

http://www.ekspertbudowlany.pl

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook