27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Czy gmina Tuchola wejdzie w skład struktur stowarzyszenia SALUTARIS?

1 min read

Jest wysoce prawdopodobne, że nasza gmina przystąpi do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. Cóż to za twór? Bardzo pożyteczny.

„Salutaris”, to bardzo interesująca inicjatywa, inaczej…, to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. 

 

Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne. Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszą składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego (50 groszy/1 mieszkańca w przypadku, miast, gmin i powiatów ziemskich, 1 złoty/1 mieszkańca w przypadku miast na prawach powiatu). Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia.

W sprawie członkostwa w stowarzyszeniu, władze gminne złożyły stosowny wniosek.

Ważne dokumenty, poznaj je:


(red.)

salutaris.kujawsko-pomorskie.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook