25 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Czy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego urządza sobie kpiny?

4 min read

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął konsultacje 'Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego'. Ten dokument jest bardzo ważny także dla mieszkańców naszego powiatu.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zaprasza

-do udziału w konsultacjach społecznych PROJEKTU „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 –
Plan transportowy ma określić m.in.: linie (sieć) komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego, określić źródła i formy jego finansowania, dostęp podróżnych do infrastruktury technicznej, planowany sposób organizowania systemu informacji pasażerskiej oraz planowane kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
[Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 684)].
        –
1. PROJEKT „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” wraz z Formularzem konsultacji dostępny  jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl  (w zakładce BIP, w dziale infrastruktura) oraz jest wyłożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
przy Placu Teatralnym 2, w pokoju nr 261, tel. 56 62 18 277. 
 –

Pisemne (podpisane) opinie, uwagi, propozycje  dotyczące dokumentu  należy zgłaszać na Formularzu konsultacji i składać  drogą:

a) pocztową – na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń 
(z dopiskiem: Departament  Transportu  Publicznego i Inwestycji Transportowych – konsultacje projektu planu transportowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

b) osobiście – poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza uwag w punkcie informacyjnym urzędu (adres jak wskazany wyżej – parter budynku urzędu).

c) e-mailową – na adres: infrastruktura@kujawsko-pomorskie.pl ( w tytule e-maila proszę podać: konsultacje projektu planu transportowego Województwa (WK-P))


2. Termin składania opinii i uwag:

a)  konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2014r. 
b) nieprzedstawienie opinii w przewidzianym na konsultacje terminie  oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia (opinie niepodpisane oraz przedstawione po wskazanym terminie nie będą uwzględnione co oznacza, że formularz konsultacji należy dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia konsultacji),
c) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przy współudziale Wykonawcy dokumentu) – wnioski uznane za zasadne zostaną ujęte w ostatecznej wersji dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
d) wersja dokumentu skorygowana w rezultacie konsultacji społecznych zostanie  przedłożona przez Zarząd Województwa na posiedzeniu Sejmiku Województwa w celu jej przyjęcia w formie uchwały. 
Uchwalony dokument  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” będzie źródłem prawa miejscowego i będzie dostępny na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl  (w zakładce BIP).

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach projektu dokumentu.
                            –
                                                                                    Piotr Całbecki

Plany pana Marszałka są bardzo chwalebne, ale nie na miejscu, po latach zaniedbań, serii głupot, urzędniczej apatii i amnezji. W efekcie, kiedy jesteś mieszkańcem Powiatu Tucholskiego i nie posiadasz własnego środka lokomocji pozostają ci tylko trzy alternatywy, aby wydostać się z niego nawet w błahej sprawie: własne nogi, autostop, komunikacja publiczna o ile jesteś stoikiem.
Kolej w rozsypce, rozkład jazdy ustalał chyba psychopata, komunikacja autobusowa podobnie, prywatne firmy przewozowe – firmy wysokiego ryzyka , czy wręcz zagrożenia wypadkiem, zatruciem spalinami, o rozkładzie jazdy wziętym nie z zasad ergonomii, a z… Księżyca.
I teraz, po latach, przed wyborami samorządowymi, pan Marszałek poczuł wenę i ogłasza banialuki, które w naszym przypadku niczego nie zmienią, bo nie ma w tym społecznej woli ani możliwości, jest za to apatia ludzi i ich niedowierzanie urzędniczym fochom.
Mamy inną propozycję, zaprośmy włodarza do Tucholi, pozbawmy go służbowego samochodu z kierowcą i każmy mu przedostać się w ciągu np. dwóch godzin do Chojnic, bez możliwości skorzystania (przepraszamy taksówkarzy) z taksówki, a wszystko to zimą  – start z dworca kolejowego w naszym mieście w godzinach, kiedy dworcowa toaleta jest… zamknięta. Życzymy powodzenia!
Czasami można mieć wrażenie, że sytuacja jest sprowokowana z góry, aby związać na stałe mieszkańców  ze swoim  regionem, aby ci nie mogli go opuścić, a to już działania wbrew konstytucji.
Wracając do kolei, jak pan Marszałek wyobraża sobie rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego lub wielu mu podobnych w miejscowościach, które przez ograniczenia w transporcie publicznym,  powoli umierają ekonomicznie i społecznie, choć kiedyś miały szansę bycia liderami w swoim rejonie ?

Problemu komunikacji nie można rozwiązać jakimiś głupawymi konsultacjami, potrzeba precyzyjnego planu, sztabu specjalistów w tym planistów i kilku wagonów pieniędzy. Można też pójść po najmniejszej linii oporu i przywrócić przeszłość, wszak wszystkie cywilizowane kraje dopłacają do… komunikacji. I inna możliwość…, zamiast konsultować się ze społeczeństwem w kwestiach oczywistych może lepiej zakasać rękawy i bez uprzedzeń wybudować ludziom porządne drogi, by czuli się na nich, być może w swoich pojazdach, bezpiecznie? Tym jednak zajmie się następca obecnego  pana Marszałka, który chyba jest już zmęczony pełnieniem swojej funkcji.

Nie ma sprawy, zmienimy to podczas najbliższych wyborów.

__________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook