30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Czy zbyt „luźną” ręką rozdają polskie obywatelstwo?

3 min read

Przybysze z całego świata, to jedno zdanie musi budzić kontrowersje w świecie pełnym przemocy. Jakie „sito” stosują władze, zanim zdecydują się przyjąć pod swój dach uchodźców?

Tego możemy się tylko domyślać i to nie jest w porządku. O wszystkim decyduje suweren – Naród, a tego zdanie powszechnie się lekceważy. Nieistotne skąd pochodzą, ważne, co mają w głowach. Czy chcą rzeczywiście zostać Polakami, czy też traktują Polskę jak raj tranzytowy? Czy to tylko spekulacje? Czy są uzasadnione? Przyjrzyjmy się tej sprawie oczyma wybranych przez nas władz i zastanówmy się, czy są to działania słuszne.

Pochodzą z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Uzbekistanu, Egiptu i Wietnamu. 15 osobom akty nadania obywatelstwa oraz egzemplarz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wręczył dziś wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Na uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim nowym obywatelom towarzyszyli ich bliscy.

W tym roku obywatelstwo polskie nabyło już 46 cudzoziemców zamieszkałych na terenie naszego województwa. Najwięcej pochodzi zza naszej wschodniej granicy (Ukraina, Rosja, Białoruś, Armenia), ale są też przybysze z dalekich, egzotycznych stron, np.: Kenii, Zimbabwe, Tajlandii, Wietnamu.

W ubiegłym (2015) roku polskie obywatelstwo otrzymało 92 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Najwięcej (41) osób pochodziło z Ukrainy, w dalszej kolejności z Armenii i Rosji (po 12 osób), z Białorusi (9), Bośni i Hercegowiny (4), po dwie osoby z Bułgarii i Indii oraz po jednej z: Albanii, Algierii, Holandii, Kenii, Mongolii, Tajlandii, Serbii, Wenezueli i Wietnamu, a jedna z osób była bezpaństwowcem. Cudzoziemcy nabyli obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP (38 osób) oraz w wyniku decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego (54 osoby).

wykres - kraje pochodzenia 92 nowych obywateli województwa w 2015 r.

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego:

  • zasada krwi – urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie;
  • zasada terytorium – urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski (gdy oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa);
  • przysposobienie pełne – adopcja (przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie).


Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP:

Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcy, którzy zamieszkują w Polsce wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem właściwego konsula.

Uznanie za obywatela polskiego:

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie mogą ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. W szczególności są to uchodźcy, osoby
bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia.

Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci wnioskodawcy za zgodą drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgoda.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim bądź też certyfikatem z języka polskiego jako obcego, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie (organizuje ona egzaminy z języka polskiego kilka razy w roku w różnych miastach Polski).

_____________________

(red.)

bydgoszcz.uw.gov.pl

Fot. www.bibula.com

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook