26 października 2020

Czym jest antypolska ustawa 447 Just?

8 min read

“Ustawa 447” (w ustawodawstwie amerykańskim: Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST/ACT S.447; 447 to numer ustawy w senacie) zobowiązuje sekretarza Stanu USA do złożenia sprawozdania do 1,5 roku po podpisaniu ustawy przez prezydenta (termin ten mija we wrześniu 2019).

Sprawozdanie ma dotyczyć sytuacji prawnej w 46 krajach, w tym w Polsce, które w czerwcu 2009 roku podpisały Deklarację Terezińską na konferencji w Terezinie (Czechy) zorganizowanej przez Unię Europejską. Polskim delegatem był Władysław Bartoszewski. Podkreślał, że „nie może być mowy” o restytucji mienia w przypadku braku spadkobierców, jednak deklaracja została podpisana przez Polskę. Zgodnie z polskim prawem (dekret z 8 października 1946 roku – prawo spadkowe – jeśli do 1 stycznia 1949 roku nie zostało przed polskim sądem wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – to taki spadek, jako tzw. utracony, przypada Skarbowi Państwa. Deklaracja Terezińska dotyczy “własności żydowskiej z okresu Holocaustu i związanych z tym kwestii”. Ustawa jest więc kolejnym punktem w planie rekompensowania żydom utraconego przez nich mienia.

Przykład Szwajcarii

W 1995 roku amerykańskie media informowały, że szwajcarskie banki przywłaszczyły sobie 7 (z odsetkami 9,5) miliardów dolarów z depozytów należących do europejskich żydów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Presja medialna i wezwanie przez kilka parlamentów stanowych USA do bojkotu, a nawet do wprowadzenia zakazu importu szwajcarskich towarów były tak silne, że ówczesny ambasador Szwajcarii podał się do dymisji. Według Szwajcarów suma wszystkich lokat w ichniejszych bankach w tamtym czasie wynosiła 5-6 mld dolarów, co czyniłoby niemożliwymi szacunki organizacji żydowskich. Powołano dwie międzynarodowe komisje do zbadania tej sprawy. Oszacowana przez nie wartość na depozytach wynosiła ok. 32 miliony USD.

Ostatecznie Szwajcaria wypłaciła odszkodowania w wysokości 1,25 miliarda USD, a dodatkowo przeznaczyła 200 milionów USD na fundusz charytatywny dla ofiar Holocaustu. Jedna z organizacji żydowskich, które negocjowały te kwoty, to Konferencja Roszczeń z Israelem Singerem na czele. W ciągu 20 lat udało się jej uzyskać łącznie kilkanaście miliardów dolarów od rządów Niemiec i Austrii i banków szwajcarskich.

Chciwość wzmaga presję na Polskę

Elie Wiesel, dziennikarz żydowskiego pochodzenia, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1986 roku, twórca pojęcia “Holocaust”, w “Legends of Our Time”, książce wydanej w 1968 roku, pisze: „Świat nie jest taki prosty, Rebe. Są rzeczy, które się zdarzają i nie są prawdziwymi, inne są – chociaż nigdy się nie zdarzyły”. To zdanie jest pomocne w zrozumieniu przewrotnej logiki, jaką posługują się organizacje żydowskie. Prawda podlega interpretacji i przeinaczeniu, co czyni ją oszczerstwem: “Nie jest to zwykły przypadek, że obozy największej zagłady powstały u nich, w Polsce, a nie gdzie indziej”.

Israel Singer, w latach 1986–2001 sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów w 1996 r. na kongresie tejże organizacji w Buenos Aires powiedział:

“Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy (…). Jeśli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym”. 

Natomiast w ostatnim czasie Israel Katz, nowo mianowany minister spraw zagranicznych Izraela:

“Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział Icchak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca – «Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki». I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych”. Cytowany przez Katza Icchak Szamir to izraelski polityk, który przed Katzem użył stwierdzenia, że  “Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Mike Pompeo, od 2018 roku sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych w administracji prezydenta Donalda Trumpa:

„Doceniamy wagę rozwiązywania [przez Polskę] nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam/namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu”.

Benjamin Netanjahu, premier Izraela, podczas spotkania z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, gdzie zorganizowano konferencję bliskowschodnią:

“Polacy jako naród kolaborowali z nazistami i nie znam nikogo, kto kiedykolwiek był sądzony za powiedzenie tego”. Spotkanie miało nie być nagrywane, a ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari, zaprzeczała temu, że takie słowa padły.

Andrea Mitchell, dziennikarka amerykańskiej telewizji NBC specjalizująca się w tematyce międzynarodowej (z Warszawy relacjonowała dla widzów z całego świata konferencję bliskowschodnią) stwierdziła, że powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku było skierowane przeciw “polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Potem sprostowała tą wypowiedź: „Przejęzyczyłam się we wczorajszym reportażu, gdy mówiłam o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. By było jasne, polski rząd nie był zaangażowany w te przerażające czyny. Przepraszam za tę niefortunną nieścisłość”.

W sprawie act 447 Just polski rząd milczy, inaczej jest w USA, gdzie właśnie dzisiaj odbył się protest Polonii. Wydarzeniem nie zainteresowała się Polska Agencja Prasowa, obecne były telewizje internetowe.

Sprawa 447 nabiera tempa, będą protesty w Polsce, oddolny ruch społeczny już się organizuje. Przygotowano również specjalny list do prezydenta Trumpa, oto jego treść:

Pan Donald J. Trump

Prezydent

Stanów Zjednoczonych Ameryki

Washington D.C.

Szanowny Panie Prezydencie,

My, Polacy, składamy na ręce Ambasadora USA w Polsce apel, pod którym od 25.02.2019 roku zbieraliśmy podpisy obywateli Rzeczpospolitej.

Domagamy się od prezydenta Donalda Trumpa oraz władz Stanów Zjednoczonych uchylenia ustawy Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST i zaprzestania jej realizowania względem Polski, która była ofiarą nazistowskich Niemiec.

Ustawa JUST, w Polsce szerzej znana jako „ustawa 447”, godzi w polski  porządek prawny. Jest niezgodna z polskim prawem – art. 935 kodeksu cywilnego, który stanowi: „Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu”. Jest także sprzeczna z europejskim systemem prawnym, który wywodzi się z prawodawstwa rzymskiego.

Polskie przedwojenne prawodawstwo chroniło każdego obywatela bez względu na jego pochodzenie. Niemcy po zwycięskiej kampanii w Polsce w 1939 r. wprowadziły na byłym terytorium Polski swoje własne ustawodawstwo, które nie widziało żadnej różnicy w sposobie likwidacji Polaków i Żydów. Tym bardziej Polska i Polacy nie mogą odpowiadać za prawo, które wprowadził na terenach polskich niemiecki okupant. Wszystkie rzetelne badania historyczne pokazują zgodnie, że Polacy i Żydzi byli ofiarami Niemców.

W związku z powyższym niedopuszczalne są jakiekolwiek naciski ze strony dyplomacji USA. Nie możemy ich traktować inaczej, niż próbę wymuszenia i wyłudzenia pieniędzy od Polaków.

UZASADNIENIE HISTORYCZNE

Ponieważ głównym orężem walki o tzw. roszczenia nie jest dzisiaj prawo (w tym wypadku organizacje żydowskie zwróciłyby się do sądów międzynarodowych), a kłamstwa na tle historii, pragniemy przedstawić również uzasadnienie historyczne naszego żądania.

1 września 1939 roku agresja Niemiec na Polskę rozpoczęła II Wojnę Światową. Polacy jako pierwsi przeciwstawili się imperialnym ambicjom III Rzeszy, które podsycane były przez zbrodniczą ideologię nazizmu. Już 17 września na podstawie tajnego paktu Ribbentrop- Mołotow do Polski wkroczyło wojsko sowieckie. Hitler i Stalin razem dokonali podziału Polski, narzucając jej obywatelom terror, przemoc i własne prawa.

Polacy przez cały okres II Wojny Światowej nie stworzyli oddziałów wojskowych, które by kolaborowały z nazistami. Byliśmy wyjątkiem na mapie Europy. Przedwojenne polskie prawo chroniło prawa mniejszości żydowskiej. Dopiero po porażce polskiego wojska we wrześniu

1939 roku i upadku rządu polskiego oraz przejęcia władzy przez nazistów, Niemcy wprowadziły rasistowskie prawo. Kolejnym krokiem niemieckiej machiny zbrodni była zagłada narodów. Do jej przeprowadzenia posłużyła ustawa niemiecka z 4 grudnia 1941 r. zwana Polenstrafrechtsverordnung, która podporządkowywała Polaków i Żydów niemieckiemu ustawodawstwu.

W trakcie okupacji powstało Polskie Państwo Podziemne, które podlegało Rządowi RP na uchodźstwie. Obok funkcjonującego tajnego szkolnictwa, organizowania armii, tworzenia organizacji życia kulturalnego i politycznego, działały na terenie okupowanych ziem cywilne i wojskowe sądy podziemne. Karały one śmiercią niemieckich zbrodniarzy i Polaków kolaborujących z okupantami. Polacy stworzyli także specjalną organizację pomocy Żydom o nazwie Żegota. Działający w strukturach Państwa Podziemnego wywiad z narażeniem życia zdobywał tajne plany wroga i informacje dotyczące zagłady Żydów. To Polacy pierwsi poinformowali świat o masowych mordach, jednak nikt nie odpowiadał na nasze wezwania.

Państwo polskie doznało niewyobrażalnych strat w latach 1939 – 1945, które do dziś ciężko policzyć. Wiele miast zostało zrównanych z ziemią, w tym nasza stolica – Warszawa. Straciliśmy największą część naszej populacji sprzed wojny, ponieważ zarówno Niemcy, jak i Sowieci wymordowali większość polskich elit.

Żołnierze Polscy zdobyli Monte Cassino i bronili brytyjskiego nieba. Polscy więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych organizowali ruch oporu niosąc pomoc  również Żydom.  Ci wszyscy polscy bohaterowie stracili znaczenie. Po zakończeniu wojny, alianci ogłosili zwycięstwo.   Miejsce Polaków u boku aliantów zajęli Sowieci – sojusznicy Hitlera z 1939 r. Ostatecznie w wyniku postanowień jałtańskich Polska trafiła z okupacji niemiecko- sowieckiej pod okupację sowiecką. Dla Polaków koniec wojny nie był zwycięstwem.

Witold Pilecki, który jako ochotnik dał się złapać, aby ujawnić całemu światu prawdę o Auschwitz, przed śmiercią z rąk komunistów powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono. Bo Oświęcim to była igraszka”. Słowa te bohater nie tylko Polaków, ale i Żydów, wypowiedział po torturach, jakie na nim przeprowadzano w celu wydobycia przychylnych dla komunistów zeznań. Do tej pory rodziny szukają grobów nie tylko ofiar Niemców, ale również komunistów. Dla nas, Polaków, koszmar nie skończył się po wojnie, zmienił się tylko reżim. Aparat represji władzy komunistycznej w Polsce zdominowany był na początku przez komunistów pochodzenia żydowskiego. Obozy zagłady stworzone przez Niemców zostały natychmiast  zaadaptowane  na  potrzeby  sowieckiego  totalitaryzmu.  W  Świętochłowicach, w poniemieckim obozie Zgoda, z rąk komunistów zginęła 1/3 więźniów. Komendantem tego obozu był Żyd, Salomon Morel. Kiedy Polacy chcieli go osądzić, uciekł do Izraela, a rząd tego państwa nie dopuścił do ekstradycji swojego obywatela.

Komuniści realizowali w Polsce polecenia Kremla. Ludzi wiernych rządowi na uchodźstwie kazano nazywać faszystami. Nie mogliśmy się bronić z powodu cenzury. Nieludzki system, w którym pozostawili nas alianci, niszczył nasz Naród, który pomimo przeciwności powstał i jako pierwszy zrobił wyłom w bloku sowieckim. Pół wieku walczyliśmy o wolność od sowietów, teraz przystępujemy do walki o prawdę. Nie pozwolimy, aby kłamstwo zajęło jej miejsce.

W załączeniu przekazujemy podpisy Polaków pod apelem.

Z wyrazami szacunku,

***

Widać wyraźnie, że społeczne nastroje w tej skandalicznej sprawie  radykalizują się, a będzie jeszcze gorzej. Za rok prezydent Trump będzie starał się o reelekcję, jest praktycznie pewne, że w przeciwieństwie do poprzednich wyborów, Polonia nie odda na niego nawet jednego głosu.


(mrf.)

Źródło: ustawa447.pl

Fot. Sputnik

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook