pt. Lip 10th, 2020

DOM DZIENNEGO POBYTU w Tucholi, WŁAŚNIE JEST OCIEPLANY…

1 min read

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych w Tucholi jest zlokalizowany w centrum miasta przy ul. Świeckiej 45, w obrębie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obiekt właśnie powstaje, a będzie budynkiem w pełni przyjaznym seniorom, pozbawionym barier architektonicznych, zawierającym przestronne, jasne pomieszczenia.
Realizacja powyższej inwestycji jest odpowiedzią na potrzebę utworzenia Domu Dziennego Pobytu, którą seniorzy przekazali władzom miasta w ankiecie wypełnionej w ramach zleconej przez Burmistrza Tucholi „Diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Tuchola powyżej 60. roku życia”.

My byliśmy dzisiaj na placu budowy i do naszego archiwum trafiają kolejne fotografie, które zamykamy w katalogi DDP (budowa).

Obejrzyjmy jak obiekt wyglądał dzisiaj.


(red.)