wt. Lip 7th, 2020

Dopłaty w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych

1 min read

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2020 przewidziana została kwota środków w wysokości 49.695.035,11 zł.

Dopłata ze środków Funduszu będzie przeznaczona na linie komunikacyjne, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została lub zostanie zawarta po 18 lipca 2019 r.

Dopłaty w 2020 r. udzielane będą do przewozów wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie  można składać do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do 29 listopada  2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru, tj. ogłoszenie i wzór wniosku, dostępne są w zakładce Komunikacja – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy [link: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/fundusz-rozwoju-przewozów-autobusowych-o-charakterze-użyteczności-publicznej].

Materiały

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru


(red.)

gov.pl