25 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Dotacje dla organizacji pozarządowych

6 min read

Ogłoszenie burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów, biesiad oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym z gminy Tuchola” wpłynęło 8 ofert, które zostały złożone przez uprawnione podmioty, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 9 680,00 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku zostały zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzone przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 7 900,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Tucholi 1 100,00 zł 1 000,00 zł
2. Borowiackie Towarzystwo Kultury 1 000,00 zł 800,00 zł
3. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 000,00 zł 700,00 zł
4. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 000,00 zł 700,00 zł
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy w Tucholi 1 300,00 zł 1 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesień” 1 800,00 zł 1 700,00 zł
7. Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 088,00 zł 1 000,00 zł
8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ostoja” 1 392,00 zł 1 000,00 zł
RAZEM: 9 680,00 zł 7 900,00 zł

 

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola” wpłynęło 9 ofert, które zostały złożone przez uprawnione podmioty, na łączną wnioskowaną kwotę
w wysokości 40 272,00 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku zostały zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzone przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 22 100,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Tucholi 6 468,00 zł 4 650,00 zł
2. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 1 000,00 zł 700,00 zł
3. Borowiackie Towarzystwo Kultury 2 560,00 zł 1 500,00 zł
4. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 400,00 zł 1 000,00 zł
5. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 040,00 zł 850,00 zł
6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy w Tucholi 6 000,00 zł 5 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesień” 15 212,00 zł 3 400,00 zł
8. Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 360,00 zł 2 500,00 zł
9. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ostoja” 3 232,00 zł 2 500,00 zł
RAZEM: 40 272,00 zł 22 100,00 zł

 

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja i udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach, festynach, festiwalach, przeglądach piosenki dziecięcej, wystawach i biesiadach ” wpłynęło 6 ofert, które zostały złożone przez uprawnione podmioty, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 15 014,00 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku zostały zaopiniowana przez Komisję Konkursową. Jedna oferta zaopiniowana została negatywnie – jako niezgodna z zakresem tematycznym konkursu. Pozostałe 5 ofert zostało zatwierdzonych przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 8 414,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Parafia pw. Opatrzności Bożej w Tucholi 5 840,00 zł 2 564,00 zł
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Tucholi 1 284,00 zł 800,00 zł
3. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Oddział
w Tucholi
1 000,00 zł 700,00 zł
4. Borowiackie Towarzystwo Kultury 1 000,00 zł 700,00 zł
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy
w Raciążu
3 650,00 zł 3 650,00 zł
6. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” – zadanie niezgodne z zakresem tematycznym konkursu 2 240,00 zł 0,00 zł
RAZEM: 15 014,00 zł 8 414,00 zł

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja
i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów
o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie”
wpłynęło 7 ofert, które zostały złożone przez uprawnione podmioty, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 18 552,00 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku zostały zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzone przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 7 900,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Parafia pw. Opatrzności Bożej w Tucholi 6 392,00 zł 2 500,00 zł
2. Borowiackie Towarzystwo Kultury 4 200,00 zł 1 500,00 zł
3. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 000,00 zł 500,00 zł
4. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 200,00 zł 600,00 zł
5. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż 3 600,00 zł 1 500,00 zł
6. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż 1 360,00 zł 700,00 zł
7. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” 800,00 zł 600,00 zł
RAZEM: 18 552,00 zł 7 900,00 zł

 

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja warsztatów twórczych” wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone przez uprawnione podmioty, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 3 320,00 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku zostały zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzone przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 1 950,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Tuchola 1 000,00 zł 550,00 zł
2. Borowiackie Towarzystwo Kultury 1 200,00 zł 700,00 zł
3. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 120,00 zł 700,00 zł
RAZEM: 3 320,00 zł 1 950,00 zł

 

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone przez uprawnione podmioty, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 16 494,00 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku zostały zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzone przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 14 489,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Parafialny Klub Sportowy „Unitas” przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi 3 500,00 zł 2 900,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” 3 494,00 zł 3 200,00 zł
3. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” 9 500,00 zł 8 389,00 zł
RAZEM: 16 494,00 zł 14 489,00 zł

 

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Udział mieszkańców gminy Tuchola w konkursach kulinarnych, prezentacjach potraw regionalnych w celach promocyjnych gminy” wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez uprawniony podmiot, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 2 300,00 zł.

Oferta na realizację zadania publicznego w 2021 roku została zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzona przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 2 300,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi” 2 300,00 2 300,00
RAZEM: 2 300,00 2 300,00

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Spotkanie integracyjne członków koła pszczelarskiego połączone ze specjalistycznym szkoleniem” wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez uprawniony podmiot, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 1 000,00 zł.

Oferta na realizację zadania publicznego w 2021 roku została zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzona przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 1 000,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Pomorsko – Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Koło Pszczelarzy w Tucholi 1 000,00 zł 1 000,00 zł
RAZEM: 1 000,00 zł 1 000,00 zł

 

Burmistrz Tucholi informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zadanie pn. „Szkolenie edukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla diabetyków i osób z dysfunkcją wzroku połączone z drobną sprzedażą sprzętu i produktów spożywczych” wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez uprawniony podmiot, na łączną wnioskowaną kwotę w wysokości 1 000,00 zł.

Oferta na realizację zadania publicznego w 2021 roku została zaopiniowana przez Komisję Konkursową
i zatwierdzona przez Burmistrza Tucholi do realizacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 1 000,00 zł

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi 1 000,00 1 000,00
RAZEM: 1 000,00 1 000,00

(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook