12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku

5 min read

Burmistrz Tucholi przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i wcale nie jest tak źle, jak na obrazku wyżej.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że oferty złożone przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań w 2020 roku zostały zaopiniowane przez Komisję i zatwierdzone do realizacji.

I konkurs

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert, na zadanie pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży” wpłynęły 4 oferty, które zostały złożone przez 4 organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 296 231,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. MLKS „Tucholanka

Zadanie: prowadzenie działalności sportowej w sekcji kręgle

32 000,00 20 000,00
  MLKS „Tucholanka”-

Zadanie: prowadzenie działalności sportowej w sekcji piłki nożnej

135 000,00 102 331,00
  MLKS „Tucholanka”

Zadanie: prowadzenie działalności sportowej w sekcji piłki nożnej kobiet

34 100,00 22 500,00
  MLKS „Tucholanka”

Zadanie: prowadzenie działalności sportowej w sekcji piłki siatkowej

78 400,00 64 500,00
  MLKS „Tucholanka

Zadanie: prowadzenie działalności sportowej w sekcji l.a

15 000,00 9 000,00
  MLKS „Tucholanka”

Zadanie: prowadzenie działalności sportowej w sekcji brydża

2 300,00 1 000,00
  MLKS „Tucholanka

Zadanie: organizacja obozu sportowego – sekcja piłki nożnej

25 000,00 16 900,00
  MLKS „Tucholanka”

Zadanie: organizacja obozu sportowego – sekcja piłki siatkowej

6 000,00 6 000,00
2. Ludowy Klub Sportowy „RAWYS” 45 000,00 36 000,00
3. Tucholski Klub Piłkarski 23 900,00 18 000,00
4. UKS „Dąb” 7 680,00 oferta nie spełniła wymogów formalnych.
404 380,00 296 231,00

II konkurs

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert, na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży” wpłynęły 2 oferty, które zostały złożone przez 2 organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 5 280,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 3 100,00 3 100,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” 2 560,00 2 180,00
  Razem: 5 660,00 5 280,00

III konkurs

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia” wpłynęła 1 oferta, które została złożona przez 1 organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 9 500,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski 9 500,00 9 500,00
Razem: 9 500,00 9 500,00

IV konkurs

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola” wpłynęło 7 ofert, które zostały złożone przez 5 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 17 455,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż 1 000,00 800,00
2. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż 1 000,00 800,00
3. Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich 9 968,00 9 968,00
4. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi 2 320,00 1 787,00
5. Stowarzyszenie Miłośnicy Legbąda i okolic 3 600,00 2 300,00
6. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 1 000,00 600,00
7. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 3 800,00 1 200,00
Razem: 22 688,00 17 455,00

V konkurs

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej” wpłynęło 11 ofert, które zostały złożone przez 8 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 34 730,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Raciąż

 

1 680,00 1 680,00
2. Polski Czerwony Krzyż

 

1 000,00 800,00
3. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi”

 

1 000,00 1 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy „Borowi”

 

4 244,00 3 190,00
5. Parafialny Klub Sportowy „UNITAS”

 

7 000,00 6 000,00
6. MLKS „Tucholanka”

 

7 800,00 6 300,00
7. MLKS „Tucholanka

 

14 000,00 9 000,00
8. Ludowy Klub Sportowy „RAWYS”

 

6 400,00 4 500,00
9. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”

 

1 000,00 800,00
10. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”

 

1 960,00 1 460,00
11. Stowarzyszenie Edukacyjno–kulturalne „NDM” Nowy dwór Mazowiecki 800,00 Oferta nie spełniła wymogów formalnych
Razem: 46 884,00 34 730,00

VI konkurs:

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin” wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez 1 organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 13 000,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe „Bory Tucholskie”

 

13 000,00 13 000,00
Razem: 13 000,00 13 000,00

VII konkurs:

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży” wpłynęło 7 ofert, które zostały złożone przez 7 organizacji i uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 54 000,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” 6 000,00 6 000,00
2. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski 2 280,00 2 000,00
3. Parafia p.w. Bożego Ciała 10 000,00 10 000,00
4. Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 6 975,00 6 675,00
5. Zespół Caritas przy parafii pw. św. Jakuba Apostoła 24 960,00 10 500,00
6. Parafia pw. Opatrzności Bożej 14 367,00 8 325,00
7. Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła 10 880,00 10 500,00
Razem: 75 462,00 54 000,00

VIII konkurs:

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną” wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez 1 uprawniony podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 14 000,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Spółdzielnia Socjalna „Progres” 14 000,00 14 000,00
Razem: 14 000,00 14 000,00

IX konkurs:

konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez socjoterapię” wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez 1 uprawniony podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 7 000,00 zł.

L. p Nazwa organizacji pozarządowej, uprawnionego podmiotu Wnioskowana

kwota dotacji

Przyznana kwota

dotacji

1. Spółdzielnia Socjalna „Progres” 7 000,00 7 000,00
Razem: 7 000,00 7 000,00

(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook