19 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Dr Paweł Redlarski BIBLIOTEKARZEM ROKU 2016!

4 min read

O panu Pawle można mówić wyłącznie w superlatywach i nie ma w tym stwierdzeniu nawet odrobiny przesady. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego pełni funkcję starszego bibliotekarza. Posiada wykształcenie wyższe, tytuł dr nauk humanistycznych i jest wyjątkowo skromnym, młodym człowiekiem.

Stało się, przyznano tucholaninowi tytuł KUJAWSKO – POMORSKIEGO  BIBLIOTEKARZA ROKU 2016. Gratulujemy! Jednak na tym nie koniec, ponieważ pan Paweł ma szansę zostać najlepszym w skali kraju! Oczywiście, aby tak się stało potrzeba sporo głosów, możemy w tym pomóc.

Scharakteryzujmy sylwetkę naszego bohatera, słowami portalu bibliotekarskiego.

Działania na rzecz biblioteki
Paweł Redlarski gromadzi i opracowuje dokumenty życia społecznego oraz pozyskuje wydawnictwa związane z Tucholą i okolicą. Dzięki niemu, do zbiorów MBP trafiły m. in. unikatowe publikacje autorstwa patrona Biblioteki, a także egzemplarz Quo vadis z 1933 r. należący niegdyś do Towarzystwa Czytelni Ludowych w Tucholi. W 2016 r., MBP w Tucholi obchodziła jubileusz swojego 70-lecia. W ramach przygotowań P. Redlarski przeprowadził badania i zebrał informacje dotyczące historii biblioteki, a następnie w znacznym stopniu przyczynił się do powstania wydanej z tej okazji księgi pamiątkowej Siedem dekad tucholskiej biblioteki. Od 6 lat systematycznie dokumentuje w formie kroniki wszystkie wydarzenia organizowane przez Bibliotekę . Prowadzi także na bieżąco stronę internetową Biblioteki, dzięki czemu jej działalność i rola jest widoczna i bardzo dobrze postrzegana przez lokalną społeczność.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
Ze względu na wykształcenie, P. Redlarski jest odpowiedzialny za organizowanie sesji historycznych i promocję wydawnictw związanych z Małą Ojczyzną. W lutym 2016 r. przygotował lekcję historii regionalnej poświęconą Klemensowi Rzendkowskiemu — pierwszemu (po odzyskaniu przez Polskę niepodległości) komisarycznemu burmistrzowi Tucholi. Do współpracy przy tym przedsięwzięciu zaprosił uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. W czerwcu przygotował spotkanie z prezesem Chojnickiego Towarzystwa Historycznego — Kazimierzem Jaruszewskim, autorem książki Sławni i mniej znani — sylwetki wychowanków Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach (1815-1919), w której opisani są także zasłużeni tucholanie. W grudniu, we współpracy z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Tucholi przygotował konferencję naukową pt. Ks. ppłk Józef Wrycza — nowe fakty, na której referaty wygłosili prof. Andrzej Gąsiorowski z Gdańska, dr Karol Górski z Poznania oraz dr Krzysztof Korda z Tczewa. Promowano także książkę Krzysztofa Kordy pt. Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961):biografia historyczna. Gdańsk 2016. Wszystkie te wydarzenia spotkały się dużym zainteresowaniem mieszkańców Tucholi. Podobnie było z wykładami P. Redlarskiego dotyczącymi historii tucholskiej biblioteki, które wygłosił m. in. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz podczas uroczystości z okazji 70-lecia MBP. P. Redlarski wchodzi również w skład zespołu odpowiedzialnego za przybliżanie lokalnemu środowisku sylwetki patrona biblioteki — Aleksandra Janty – Połczyńskiego. W grudniu 2016 r., z okazji 108. rocznicy urodzin patrona, wraz z zespołem przygotował spotkanie poetycko-muzyczne, na którym zaprezentowano twórczość patrona. W 2016 r. P. Redlarski obronił rozprawę doktorską pt. Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Polsce po 1918 r. i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat
Od lat P. Redlarski bada historię regionu i publikuje artykuły naukowe na ten temat w Kronice Bydgoskiej i Zapiskach Tucholskich (m. in.: Dzieje i działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1920–1936 gdzie ustalił, że Jan Baumgart, nauczyciel tego Seminarium, był przewodniczącym SBP w l. 1966–1969 ). W wyniku swoich zainteresowań kandydat zorganizował też w MBP wiele sesji historycznych dla uczniów i mieszkańców miasta, np.: Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Gminy Tuchola; Obóz jeńców wojennych i internowanych w Tucholi w latach 1914–1923;, Weterynaria w powiecie tucholskim w okresie międzywojennym. Ludzie i wydarzenia (1920–1939). Prowadzi ponadto kronikę Tucholi.
W grudniu 2015 r. MBP wydała publikację Historia magistra vitae czyli Rzecz o tucholskich strzelcach spod znaku kura, której współautorem jest P. Redlarski.

Cechy osobowościowe
P. Redlarski potrafi współpracować z instytucjami pokrewnymi bibliotece i budować jak najlepszy jej wizerunek. Łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne, posiada umiejętność przyjaznej i życzliwej rozmowy z czytelnikami, charakteryzuje go otwarta, pomocna i fachowa postawa wobec użytkownika. Cechuje go także cierpliwość, systematyczność, sumienność i pracowitość. Ciągle doskonali własne kwalifikacje, aktywnie szuka okazji do rozwoju zawodowego, twórczo motywuje do pracy siebie i innych. Sprawnie korzysta z nowych technologii informacyjnych i medialnych. Jest wyjątkowo kreatywny i kompetentny, a doskonałe poczucie humoru ma niebagatelny wpływ na budowanie przyjaznej atmosfery w pracy.


(red.)

sbp.pl

tuchola.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook