15 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Druhowie z OSP otrzymają potężne wsparcie?

4 min read

Narada podsumowująca działalność straży pożarnej z Kujaw i Pomorza w 2017 roku była okazją do zaprezentowania wysokości rządowego wsparcia udzielonego jednostkom OSP z regionu. O szczegółach mówili dziś wojewoda MikołajBogdanowicz, komendant wojewódzki PSP nadbryg. JanuszHalak i zastępca prezesa WFOŚiGW w Toruniu DariuszWrzos.

Naradę roczną w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance poprzedziła konferencja prasowa, podczas której przedstawiono wysokość uzyskanych przez jednostki OSP z województwa dotacji: z MSWiA w ramach „Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Miniony rok był bardzo dobry dla jednostek ochotniczych straży pożarnej z regionu do których trafiło, z różnych źródeł, 18,8 mln złotych. Jest to rekordowe wsparcie dla strażaków-ochotników, którzy do niedawna znajdowali się poza Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym – mówił wojewoda. Podkreślał również, że OSP są dla rządu podstawowym fundamentem w podejmowaniu działań w wielu sytuacjach kryzysowych. 1800 strażaków-ochotników uczestniczyło w akcji ratowniczej po nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Wydarzenia te pokazały, że w tych jednostkach też jest potrzebne odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie. Dlatego z MSWiA w 2016 przekazano do jednostek OSP dotacje w wysokości 109 mln, ale już w 2018  będzie to 137 mln złotych – powiedział wojewoda.

W ramach form wsparcia dostępnych w 2018 roku, zaprezentowano dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 21 maja w Kujawsko-Pomorskiem ogłoszony zostanie konkurs na te fundusze. Kwota do rozdysponowania na kraj to 100 mln zł. Samorządy będą mogły występować o dodatkowe wsparcie dla OSP, a kierownictwo PSP zdecyduje do kogo te środki powinny trafiać, gdyż to właśnie oni ma wiedzę jakie jednostki należy wzmacniać i w jakich regionach – podkreślał wojewoda.

O tym, że ubiegły rok był rokiem szczególnym dla strażaków z uwagi na wzrost interwencji (w 2017 roku 31 tysięcy) spowodowanych m. in. nawałnicą mówił komendant wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak. Przedstawił również aktualną sytuację  dotyczącą jednostek OSP  w województwie. Na terenie Kujaw i Pomorza funkcjonuje ponad 850 jednostek OSP. W tym 209 zostało włączonych do KRSG, są to jednostki najlepiej przeszkolone, wyposażone najbardziej prężne, taka elita wśród OSP. Planujemy w następnych latach przyłączenie kolejnych jednostek, w zależności od tego jak będą przygotowane do tego by takie włączenie nastąpiło – podkreślał.

Od 2015 roku nastąpił znaczący wzrost przekazywanych środków do jednostek OSP. Z kwoty 105,5mln złotych w roku 2015, do kwoty ponad 137,5 mln zł w roku obecnym. Pieniądze te trafiają zarówno do jednostek będących w KRSG jak i jednostek będących poza systemem. W roku 2017 w województwie dotacje otrzymało 198 jednostek OSP znajdujących się KSRG oraz 227 jednostek OSP spoza KSRG – zaznaczył komendant Janusz Halak. I dodał – W ramach uchwalonego w 2016 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” z 9,2 mld złotych dla jednostek podległych MSWiA, aż 1,7 mld złotych trafiło do Państwowej Straży Pożarnej, a 501 mln zł to kwota jaką z tej puli otrzymały OSP z przeznaczeniem na unowocześnienie jednostek.

Zakres pomocy finansowej udzielonej straży pożarnej omówił zastępca prezesa WFOŚiGW w Toruniu Dariusz Wrzos. W tym roku przeznaczymy 500 tys. zł na funkcjonowanie OSP, w tym 300 tys. zł zostanie pozostawione do dyspozycji w I półroczu bieżącego roku. Pozostałe 200 tysięcy chcemy zatrzymać jako pewnego rodzaju rezerwę na działania nieprzewidziane, aby móc szybko i skutecznie wesprzeć finansowo jednostki OSP jeśli taka konieczność zajdzie. Jeśli nie zostaną one wykorzystane do końca III kwartału zostaną one  przekazane do dyspozycji OSP – mówił. Zaznaczył jednocześnie, że w tym roku zmieniona została formuła pomocy. Nie jesteśmy w stanie sami ocenić wyposażenia i zdolności prowadzenia  działalności przez poszczególne jednostki, dlatego za pośrednictwem wojewody, nawiązaliśmy współpracę z komendantem wojewódzkim PSP i będziemy przy każdym wniosku o dofinansowanie posiłkować się jego opinią merytoryczną.

Po konferencji odbyła się narada roczna z udziałem przedstawicieli straży pożarnej różnego szczebla, a jednym z jej elementów była prezentacja “Stan organizacji PSP i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2017”.
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook