26 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Duże pieniądze na ochronę zdrowia

2 min read
Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. O wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 – 2013 mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą i posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Projekty, na które zostanie przeznaczone prawie 60 milionów złotych (ponad 14 mln euro), mogą dotyczyć zarówno przebudowy i rozbudowy obiektów ochrony zdrowia jak również  zakupów aparatury i urządzeń medycznych. Nabór wniosków ruszy 19 maja i potrwa do 30 maja. Rozstrzygnięcie w październiku 2014 r.
– Z myślą o pacjentach systematycznie podnosimy standard szpitali i przychodni w regionie, co można zauważyć korzystając z placówek służby zdrowia. W tym roku zainwestujemy kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych w modernizację i rozbudowę infrastruktury, a także na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji – podkreślił marszałek Piotra Całbecki
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków tutaj.Ostatnie konkursy w ramach RPO WK-P 2007-2013 możemy ogłaszać dzięki dodatkowym środkom, które otrzymaliśmy za sprawne wdrażanie programu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (poprzednika Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), co oznacza, że instytucja koordynująca zarządzanie środkami pomocowymi Unii Europejskiej dla naszego kraju dobrze ocenia działania zarządu województwa kujawsko-pomorskiego w tej sferze. Łączna pula dodatkowych środków (RPO WK-P i pozostające w dyspozycji samorządu województwa pieniądze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) to 115 milionów euro, czyli pół miliarda złotych.
O tym, że nasz RPO został dobrze przygotowany i jest właściwie zarządzany świadczą także wysokie noty wystawiane przez właściwe instytucje kontrolne, w tym samą Komisję Europejską.Jednocześnie przygotowujemy marszałkowski program doposażenia oddziałów położniczych, którym obejmujemy wszystkie takie jednostki w naszym regionie. Finansowany z RPO WK-P budżet programu to 5 milionów złotych. Więcej informacji tutaj itutaj.
_________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook