18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

E-aktywni – szansa na doskonalenie umiejętności cyfrowych

2 min read

Rozpoczął się projekt gminy Tuchola E-aktywni, który potrwa do 31 lipca 2019 roku. W ramach projektu od 1 stycznia 2019 roku przewidziano bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Tuchola.

Zachęcamy mieszkańców gminy Tuchola, aby doskonalili swoje umiejętności cyfrowe w przypadku korzystania z nowych programów, aplikacji i e-usług.

  • Planujemy zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnej w placówkach oświatowych.
  • Moduł „Rodzic w Internecie” ma na celu przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia, a także zwiększyć kompetencje w zakresie korzystania z kultury i zasobów w Internecie.
  • Mieszkańcy gminy Tuchola – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

Zapisy na szkolenia: od 10 do 31 października br.

Karty zgłoszenia do pobrania w załączniku oraz na stronach:

www.bip.miasto.tuchola.plwww.jedynka.tuchola.pl

Informacje o projekcie:

W ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” w gminie Tuchola będą realizowane bezpłatne szkolenia w zakresie zwiększenia kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25. roku życia.

1. Realizacja szkoleń od 01.01.19 do 30.06.19

2. Miejsce realizacji szkoleń: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi ul. Szkolna 4, 89 – 500 Tuchola

3. Terminy i czas szkoleń zostaną ustalone na podstawie analizy potrzeb uczestników.

4. Szkolenia prowadzone będą w grupach 12-osobowych.

5. Każdy uczestnik odbędzie szkolenie w wymiarze 12 godzin zegarowych.

6. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma możliwość udziału we wstępnym teście umiejętności cyfrowych. Każde szkolenie będzie rozpoczynane od wstępnego testu kompetencji cyfrowych oraz będzie się kończyło ankietą ewaluacyjną w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

7. Organizatorzy zapewnią uczestnikom szkoleń dostęp do sprzętu komputerowego i publicznej sieci Internet.

8. Karty zgłoszenia dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi, na stronach internetowych: www.bip.miasto.tuchola.pl www.jedynka.tuchola.pl

9. Przy rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

10. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

11. Karty zgłoszenia należy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Szkolna 4

89–500 Tuchola

lub drogą mailową na adres:

sp1tuchola@o2.pl

 

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook