Granice suwerenności Polski zostały precyzyjnie naszkicowane! – Stanisław Michalkiewicz

Granice suwerenności Polski zostały precyzyjnie naszkicowane! – Stanisław Michalkiewicz nie tylko o dyspozycjach płynących z Brukseli w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tzw. Marszu Niepodległości i wycinki drzew w Puszczy Białowieszczańskiej, także o odwiedzinach delegacji Sanchedrynu u Naczelnika Pana, o zamieszaniu wśród polskich polityków w wyniku braku rządu w Berlinie, o efektach „udydolenia” pępowiny pana Prezydenta, o „złotym funduszu” generała Jaruzelskiego w LWP i WP, o niepokoju wśród elit wywołanym przez aresztowanie znanej celebrytki…


Asmeredakcja