2 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Fundacja TOGATUS PRO BONO i punkt pomocy prawnej

3 min read
Rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2016 r. poz. 1817) informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 października 2016r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2017 roku wpłynęły 4 oferty.

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Tucholskiego w dniu 23.11.2016 r. zdecydował o wyborze Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 60.721,92zł.
 
Michał Mróz
Starosta Tucholski

Sprawdźmy bliższe informacje o w/w fundacji.

Zarząd fundacji stanowi prezes – dr Joanna Juchniewicz – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Radę fundacji stanowią:

Przewodniczący Rady Fundacji – mec. Sławomir Trojanowski – radca prawny, właściciel Kancelarii Prawa Prywatnego i Gospodarczego, członek rad nadzorczych spółek prywatnych, komunalnych i skarbu państwa.

Członek – dr Jacek Mrozek – dr nauk prawnych, adiunkt w Pracowni Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Komornik Sądowy w Ełku.

Członek – Bogdan Muzyczuk – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Członek – Katarzyna Jaworska – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Członek – Anna Boltowicz – prawnik, Prezes Zarządu Vindicatus Sp. z o.o.

Cele fundacji:

 1. Propagowanie państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego,
 2. Popularyzacja wiedzy prawnej,
 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym pomoc prawna organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom non profit,
 5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 6. Wsparcie osób objętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem,
 7. Monitoring i kontrola stanowienia prawa,
 8. Monitoring i kontrola funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 9. Monitoring i kontrola funkcjonowania organów administracji publicznej,
 10. monitoring i kontrola prawidłowości stosowania prawa przez podmioty publiczne,
 11. Monitoring i kontrola prawidłowości oraz racjonalności wydatkowania środków publicznych,
 12. Inicjatywy edukacyjne, artystyczne, badawcze i wydawnicze.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzanie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 2. Działalność edukacyjną, artystyczną, badawczą i wydawniczą,
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Monitoring i kontrolę działalności władzy publicznej i podmiotów wydatkujących środki publiczne.

Fundacja Togatus Pro Bono nawiązuje  współpracę z adwokatami, radcami prawnymi oraz magistrami prawa posiadającymi trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej, czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w zakresie świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województw w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

To bardzo wygodne i oczywiście… dozwolone.

_________________

(red.)

Na pdst.

www.oirpwarszawa.pl

www.fundacja.togatus.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook