23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gm. Lubiewo. Konkurs dla organizacji pozarządowych

1 min read

Wójt Gminy Lubiewo ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sferach:

  1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  2. podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej
    i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych,
  3. przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom,

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2019 roku wynosi łącznie 48  000,00zł (sport – 20000,00zł, kultura – 25000,00zł i przeciwdziałanie patologiom – 3000,00zł)

Organizacja może złożyć w konkursie max. 2 oferty, jednakże nie więcej niż jedną na dany rodzaj zadania.

Oferty można składać do 25 marca 2019 roku, do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie, a o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub złożenia oferty (nie data stempla pocztowego).

 

Zapraszamy do składania ofert, dokumentacja konkursowa i wzór oferty znajdują sięna stronie BIP Gminy Lubiewo www.lubiewo.bip.net.pl (zakładka: organizacje pozarządowe)
i w Urzędzie Gminy w Lubiewie, w biurze referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji (boczne wejście do Banku Spółdzielczego) w godzinach pracy urzędu.


Wioletta Szymczak

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook