pon. Lut 17th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

Garść „drobnych” na naprawy po klęskach

1 min read

Promesy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w województwie przedstawicielom samorządów i regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wręczył 31-03  w KPUW podsekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek.

Środki, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, prac osuwiskowych i przeciwpowodziowych. Łączna wartość wręczonych dzisiaj promes to 15.930.000 zł.  W ramach dotacji wykonany zostanie remont drogi powiatowej Sławęcin-Wieszczyce, odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zawały, stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu Nad Wisłą, likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo.


(red.)

bydgoszcz.uw.gov.pl