8 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Generalnie, turystyka w naszym powiecie leży rozłożona na obu łopatkach, ale jest wątłe światełko w tunelu – rozstrzygnięcie konkursu

2 min read

Brak infrastruktury w tym sieci hoteli, moteli, hosteli, źle zagospodarowane są lub wcale, miejsca atrakcyjne turystycznie, to stała bolączka, prócz braku sieci barów, restauracji gwarantujących tanie, dobre, najlepiej regionalne dania. Potrzeb bez liku, niestety wiara miejscowych urzędników w powodzenie rozwoju turystyki w Borach i ich moce finansowe są żadne. Potrzeba wsparcia prywatnego kapitału, lecz o ten o prawie nikt nie zabiega, jednak…

…cieszy niewielki postęp w tym, że:

20 lutego 2014r. w Toruniu obradowała komisja oceniająca wnioski z dziedziny upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w której skład wchodził przedstawiciel powiatu tucholskiego

Na konkus wpłynęły 84 wnioski, wśród których znalazły się także oferty złożone przez organizacje z terenu naszego powiatu. Niestety, nie wszystkie z nich spełniły restrykcyjne wymogi stawiane przez komisję konkursową. Komisja odrzuciła bowiem wszystkie projekty, których adresatem była zamknięta grupa odbiorców, np. uczniowie jednej szkoły, członkowie lub podopieczni jednej organizacji itp. Bardzo ograniczone środki nie pozwoliły także na uwzględnienie wszystkich potrzeb – nawet w rekomendowanych do dofinansowania wnioskach konieczna była korekta kwot. Pozytywne w stosunku do wielu innych konkursów było jednak to, iż większość dofinansowanych inicjatyw otrzyma tyle, o ile wnioskowała, a w pozostałych przypadkach kwota uległa zmniejszeniu o wartość konkretnych pozycji – najczęściej wyżywienia, za które uczestnicy mogą sami zapłacić. Ostateczne decyzje dotyczące dofinansowania podejmie Zarząd Województwa, który jednak zazwyczaj przychyla się do propozycji komisji konkursowych.

Posiedzenie komisji, w której skład wchodzili m.in.  Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Naczelnik Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych oraz Przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiło doskonałą okazję do dyskusji na temat planowanych kierunków rozwoju turystyki w naszym województwie i sposobów ulepszenia przyszłorocznej edycji konkursu – zarówno w zakresie regulaminu, jak i formularza oceny wniosków.

Korzystając z tegorocznych doświadczeń warto będzie za niecały rok zorganizować na poziomie powiatowym szkolenie przygotowujące organizacje pozarządowe do aplikowania o środki. Pozwoli to, nawet przy ograniczonych środkach, którymi dysponuje Powiat Tucholski, zapewnić wsparcie finansowe dla organizacji z naszego terenu.

Trzymamy kciuki, choć to marne wsparcie.

_______________

(red.)

Cytat pochodzi z powiat.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook