16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Tuchola chwali się. Zobacz, które projekty dofinansowała gmina Tuchola

2 min read

SONY DSC

W tym tekście gmina przedstawia zadania z zakresu „Promocji i ochrony zdrowia”, na które przeznaczyła kwotę w wysokości 13.500 zł.

Zadania te realizowały:

  1. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski,
  2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi,
  3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ostoja”.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – przyznana dotacja 8.700 zł

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi prowadzi działalność w pomieszczeniach, których właścicielem jest gmina Tuchola o łącznej powierzchni użytkowej178,05 m2 . 16 kwietnia 2017 roku gmina Tuchola zawarła ze stowarzyszeniem kolejną umowę dzierżawy na okres 3 lat, tj. do 15 kwietnia 2020 roku. W ww. pomieszczeniach stowarzyszenie prowadzi świetlicę dla dzieci specjalnej troski mieszkających na terenie powiatu tucholskiego. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski było pierwszym użytkownikiem oddanych do użytkowania pomieszczeń.

Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony i promocji zdrowia – w ciągu roku stowarzyszenie prowadzi w świetlicy stałe zajęcia, szkolenia i imprezy. Do świetlicy uczęszcza 45 uczestników zajęć z gminy Tuchola oraz Lubiewa, Gostycyna, Kęsowa, Śliwic i Cekcyna. Dla uczestników zajęć wykwalifikowani pracownicy, wolontariusze organizują festyny, między innymi „Marzenia jak ptaki”, Dzień Dziecka, Bal Andrzejkowy, Bal sylwestrowy, wigilię. Najbiedniejsze osoby korzystają z Banku Żywności w Chojnicach. W świetlicy są tworzone projekty dotyczące pozyskania dodatkowych środków na nowatorskie działania, udziela się informacji osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom.

Gmina Tuchola partycypuje w kosztach utrzymania świetlicy (energia cieplna, elektryczna, internet, wywóz śmieci). W latach 2013 – 2017 gmina Tuchola udzieliła stowarzyszeniu dotacji w wysokości 42.100 zł.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi – przyznana dotacja 900 zł

Szkolenie edukacyjne z promocją ciśnieniomierzy i skarpet zdrowotnych – zadanie realizowane na rzecz członków stowarzyszenia chorych na cukrzycę oraz z innymi powikłaniami z nią związanymi. Raz w roku stowarzyszenie przeprowadza jednodniowe szkolenie dla swoich członków. Prowadzi je lekarz specjalista dla około 80 osób. Spotkanie ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz informacyjne na temat nowych metod leczenia choroby cukrzycowej. Podczas spotkania prezentowany jest sprzęt i odzież medyczna dla diabetyków, w tym skarpety zdrowotne i ciśnieniomierze.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ostojaprzyznana dotacja 3.600 zł

Starość i niepełnosprawność nie musi ograniczać realizacja tego zadania miała przeciwdziałać samotności i wykluczeniu osób starszych i niepełnosprawnych (wycieczka) oraz polepszyć sprawność ruchową (wyjazd na basen do Fojutowa). W ww. formach zajęć uczestniczyło 25 członków stowarzyszenia. Uczestnikom zapewniono przewóz, bilety wstępu i ubezpieczenie.

Przeczytaj też:

Zadania z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Zadania z zakresu „Wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”


(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook