nie. Maj 31st, 2020

Gmina Tuchola odwołuje XX sesję Rady Miejskiej

1 min read

Informacja.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz przyjętego Zarządzenia Nr 120.49.2020 Burmistrza Tucholi z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tucholi w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a także ust. 2 uchwały Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady miejskiej w Tucholi na 2020 rok informuję, iż zaplanowana na dzień 27 marca br. XX sesja Rady Miejskiej w Tucholi nie odbędzie się w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym odwołane zostają również posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tucholi zaplanowane w dniach 23-25 marca br.

O kolejnym terminie sesji Rady Miejskiej w Tucholi niezwłocznie poinformujemy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Joppek


(red.)