29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Tuchola: szkolenie dla osób zajmujących się problemem przemocy

1 min read

16-17 marca 2015 roku odbył się cykl szkoleń dla grup zawodowych pracujących w obszarze pomocy rodzinie borykającej się z problemem przemocy.

16 marca br. w szkoleniu „Jak pracować z osobami stosującymi przemoc” wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Miało ono na celu zwiększenie kompetencji zawodowych, nabycie umiejętności jak zmotywować osobę stosującą przemoc do współpracy i podejmowania działań w kierunku zaprzestania stosowania przemocy oraz wymuszających na sprawcy przemocy zmianę zachowań.

W szkoleniu „Jak prowadzić rozmowy z osobami uwikłanymi w przemoc podczas interwencji policyjnej”, które odbyło się 17 marca br. wzięli udział policjanci. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności, które są niezbędne w przypadku podejmowanych działań policyjnych. Funkcjonariusze wzbogacali swoją wiedzę w zakresie prowadzenia rozmów podczas interwencji z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc, uruchamiania procedury Niebieskiej Karty oraz korzystania z niej.

Szkolenia poprowadziła Anna Wiechcińska-Szymańska – psycholog, współzałożycielka Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, koordynator działań w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Szkolenia są finansowane ze środków gminy Tuchola w ramach realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

__________________

(red.)

Źródło: 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook