20 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gminy Śliwice i Lubiewo partnerami projektu „Rekultywacja składowisk opadów w województwie kujawsko-pomorski na cele przyrodnicze”

2 min read
Urząd Marszałkowski wspólnie z samorządami lokalnymi z regionu przygotował projekt rekultywacji 22 składowisk odpadów w Kujawsko-Pomorskiem. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki pozyskanemu przez samorząd województwa wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dzisiaj (24 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz 22 umów partnerskich na realizację przedsięwzięcia.
Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk opadów w województwie kujawsko-pomorski na cele przyrodnicze” pozyskaliśmy w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu, dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia.

Urząd Marszałkowski wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym przygotował kompleksowy projekt, który zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 23,7 ha. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować samorząd województwa. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.
Planowana wartość zadania to ponad 27,6 miliona złotych milionów złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 23,5 miliona złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

W poniedziałek (24 marca) w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu oraz przedstawicieli gmin uczestniczących w projekcie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

Lista partnerów projektu tutaj

___________________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook