21 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gostycyn. Budowa sieci gazowej – druk wniosku o przyłączenie

2 min read

W poniedziałek 10 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Dyrektorem Oddziału Polskich Sieci Gazowych w Bydgoszczy Panem Sebastianem Latanowiczem.  Gospodarzem spotkania był Wójt Ireneusz Kucharski a w spotkaniu  ponadto uczestniczyli radni, sołtysi i pracownicy Urzędu.

Na podstawie podpisanego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. a Gminą Gostycyn Listu Intencyjnego (14.06.2017) i Porozumienia o Współpracy (01.10.2018) rozpoczęły się  prace koncepcyjne, których wynikiem jest opracowanie inwestycji polegającej na gazyfikacji miejscowości Gostycyn, Kamienica oraz Piła w gminie Gostycyn.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana stacja wysokiego ciśnienia o docelowej przepustowości Q=1000 m3/h oraz sieć gazowa w/c i s/c o łącznej długości ok. 16 km. Docelowa ilość przyłączy wyniesie ok 230 szt. o łącznej długości ok. 1,7 km. Koszt opłaty przyłączeniowej posesji do 15m wynosi 2350,00zł, powyżej 15m dodatkowa dopłata 70 zł/m2.

Planowane zakończenie prac projektowych wraz z pozyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę to luty 2021 roku. Natomiast zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na lipiec 2022 roku.

Pod koniec 2020 r. odbędą się spotkania z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dla zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej mieszkańców miejscowości Gostycyn, Kamienica i Piła. Zorganizowane zostaną również w siedzibie Urzędu Gminy Gostycyn 2-3 razy w miesiącu dyżury pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. W trakcie dyżuru można będzie złożyć wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia a także uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Pracownik PSG będzie udzielał wszelkich informacji nt. gazyfikacji na terenie gminy oraz zasad przyłączania do sieci gazowej.

 

PSG informuje, iż dzięki rozwojowi sieci gazowej na obszarze Gminy Gostycyn:

  • Zapewnią dostawy gazu dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych zlokalizowanych w miejscowości Gostycyn, Kamienica oraz Piła, co będzie miało znaczący wpływ na poprawę warunków bytowych ludności oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej naszego obszaru,
  • Zmniejszą „białe plamy” w województwie kujawsko-pomorskim – gazyfikacja gminy niezgazyfikowanej,
  • Wzrośnie wolumen dystrybuowanego przez PSG gazu ziemnego,
  • Pozytywne oddziałują w zakresie ochrony środowiska poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji a tym samym poprawy jakości powietrza.
Korzystanie z gazu to komfort, ekologia i ekonomia.

 W załączeniu druk wniosku o przyłączenie do sieci gazowej oraz wniosek przykładowy.

Ulotka [208.76 KB]

Wniosek PRZYKŁAD [2.53 MB]

Wniosek [2.52 MB]

Mapa sieci gazowej [1.56 MB]


(red.)

tokis.pl

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook