pon. Wrz 21st, 2020

Gostycyn. Inteligentne systemy oświetlenia drogowego na ulicy Pilskiej

2 min read

Zakończona została ocena formalno-merytoryczna wniosku pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gostycyn”, w Urzędzie Marszałkowskim, który Gmina  Gostycyn złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020  oś priorytetowa : Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Wniosek został wybrany do dofinansowania w kwocie 85.000 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 209.531,35 zł.

Inwestycja zakłada budowę oświetlenia ulicznego przez instalację 16 nowoczesnych, energooszczędnych lamp LED, co korzystnie wpłynie na redukcję zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Wymianą zostaną objęte oprawy i słupy zlokalizowane na ulicy Pilskiej. Aktualnie oświetlenie w obszarze tego terenu skupia się na oprawach sodowych o mocach 150 W. Oprawy sodowe są już mocno wyeksploatowane, gdzie skuteczność oświetlenia jest znacznie ograniczona, a efektywność oświetlenia terenu bardzo niska. Same słupy sieci napowietrznej są już w fazie kruszenia, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób korzystających z pobliskiej ścieżki rowerowej.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu oświetlenia na tym obszarze, a tym samym na terenie gminy. Dzięki modernizacji systemu oświetlenia zostaną spełnione cele szczegółowe, które wynikają z licznych posiadanych przez nasz samorząd dokumentów strategicznych, a dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska; tj.: obniżenie kosztów eksploatacji systemu oświetlenia, redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery czy dostosowanie parametrów punktów oświetleniowych do wymagań obowiązujących norm. Dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych oraz poprawi estetyka obszaru.

Gmina Gostycyn po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim przystąpi do dalszych prac związanych z realizacją opisanego skrótowo przedsięwzięcia. Pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację oświetlenia jest bardzo trudne i nie ma wiele możliwości związanych z otrzymaniem dotacji na budowę nowego oświetlenia ulicznego, zatem cieszymy się z zapewnionego dofinansowania.


gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook