22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gostycyn. Reorganizacja pracy urzędu gminy

3 min read

Informujemy, że w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1931) Wójt Gminy Gostycyn wprowadza od dnia 10 listopada 2020 r. reorganizację pracy w Urzędzie Gminy Gostycyn.

Co do zasady urząd od dnia 10 listopada 2020 roku będzie zamknięty, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami będzie możliwy przede wszystkim elektronicznie: gostycyn@las.pl lub telefonicznie: tel. 52 33 67 310. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (https://obywatel.gov.pl). Wnioski można również zostawić w pojemniku wystawionym przy wejściu do Urzędu Gminy Gostycyn.

Szczegóły poniżej:

WNIOSKI / PISMA KIEROWANE DO URZĘDU GMINY

 • Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany (https://obywatel.gov.pl). Osoby, które go nie mają, mogą uzyskać profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeśli natomiast ktoś nie ma konta w banku, to może założyć tymczasowy profil zaufany, który jest ważny przez 3 miesiące. Można to zrobić poprzez wizytę na portalu www.GOV.pl. Tam należy wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany.
 • Profil zaufany / tymczasowy profil zaufany pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma do urzędu i większość wniosków wraz z załącznikami.
 • W przypadku braku profilu zaufanego korespondencję można wysłać pocztą lub zostawić w pojemniku wystawionym przy wejściu do Urzędu Gminy Gostycyn, korespondencja podlega rejestracji.

DOWODY OSOBISTE

 • Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: g159s9jxss  lub   g159s9jxss/SkrytkaESP 
 • oraz osobiście w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem terminu spotkania (tel. 52 33 67 320).
 • Dodatkowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 • Dowód osobisty będzie można odebrać w Urzędzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 52 33 67 320).

ZAMELDOWANIE / WYMELDOWANIE

 • Wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego zameldowania lub wymeldowania przesyłać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu nr: g159s9jxss  lub   g159s9jxss/SkrytkaESP 
 • Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52 33 67 320.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  – CEIDG

 • Wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy składać drogą elektroniczną korzystając z informacji zawartych na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub osobiście w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z urzędnikiem terminu spotkania (52 33 67 319).

PODATKI LOKALNE

 • Wszelkie opłaty, w  tym podatku (od nieruchomości, rolny, leśny) należy uiszczać metodą przelewu środków na konto Urzędu Gminy Gostycyn o numerze: 74 8144 0005 2003 0030 1124 0001, oraz podać dane z decyzji podatkowej:  nr decyzji oraz nr raty.
 • Podatki można zapłacić również u sołtysa swojej miejscowości.
 • Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52 33 67 314

OPŁATA ŚMIECIOWA

 • Wszelkie opłaty należy uiszczać metodą przelewu środków na konto Urzędu Gminy Gostycyn o numerze: 83 8144 0005 2003 0030 1124 0033
 • Opłatę śmieciową można zapłacić również u sołtysa swojej miejscowości.
 • Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52 33 67 313

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52 33 67 317.

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 • Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52 33 67 313.

ROLNICTWO I DROGI

 • Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52 33 67 316.

WÓJT, SEKRETARZ GMINY, SKARBNIK GMINY

 • Kontakt telefoniczny lub osobiście w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania (52 33 67 310).

(red.)

gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook