pt. Sie 7th, 2020

Gostycyński TELESKOP, a w nim utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn

2 min read

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku
w gminie Gostycyn”.

Wniosek został złożony za pośrednictwem LGR Morenka i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 275 000 zł. Całkowita wartość wyniosła 395 612,40 zł.

Dzięki dofinansowaniu powstały nowe place zabaw w miejscowościach:

  • 1) Kamienica za kwotę 38.809,06 zł brutto,
  • 2) Łyskowo za kwotę 44.036,31 zł brutto,
  • 3) Przyrowa za kwotę  45.239,58 zł brutto,

Dodatkowo w miejscowości Bagienica oprócz placu zabaw zostały zamontowane 3 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej a nowy plac zyskał ogrodzenie. Łączna wartość prac wyniosła 114.506,50 zł brutto,

Natomiast w miejscowości Gostycyn wartość zadania wyniosła 116.050,95 zł brutto a w ramach niego powstał nowy plac zabaw przy hali sportowej wraz z siłownią zewnętrzną składającą się z 4 podwójnych urządzeń do ćwiczeń.

Ponadto siłownia wewnętrzna na hali została wyposażona w nowe urządzenia tj. brama treningowa z wyciągami 4-5 stanowiskowa, wioślarz treningowy na łańcuchu, bieżnia treningowa a także robot do piłek o wartości 36 000,00 zł oraz zostało zakupione nagłośnienie plenerowe.

Wykonawcą placów zabaw wyłonionym w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym została firma ASTRUS
z siedzibą w Koszalinie. Natomiast sprzęt do siłowni wewnętrznej na hali dostarczyła firma „KAL-SPORT” Paweł Kalita z siedzibą w Rzeszowie.


(red.)

Mat. nadesłane.

Please follow and like us: