12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Historia i współczesność Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Kamionka” w Gostycynie

6 min read

Prezes firmy "Kamionka", Pani Wiesława Błach

Kilka tygodni temu TOKiS – PRESS TV wykonał spota reklamujący spółkę „Kamionka w Gostycynie. To wyjątkowa firma z bardzo bogatą historią, która warta jest opowiedzenia. Obecna Pani Prezes poproszona przez naszą agencję opowiedziała nam o dziejach spółki, zwracając specjalną uwagę na ludzi, którzy poświecili tej firmie kawał życia oraz na jej dokonania na przestrzeni lat. Gmina Gostycyn fascynuje nas od pewnego czasu, obserwowaliśmy z jakim oddaniem mieszkańcy tej pięknej gminy i samorządowcy walczą ze skutkami ostatniej nawałnicy. Przez prawie dwa tygodnie rejestrowaliśmy jej skutki ze specjalnym naciskiem właśnie na gminę Gostycyn i tak to się zaczęło. Dzisiaj wszystko się zmieniło, gmina kwitnie, a my mamy szczęście pokazywać ją w pięknym słońcu, przypadek? Takowe nie istnieją.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Kamionka” spółka z o.o. w Gostycynie istnieje na rynku od 1 grudnia 1991 r. czyli prawie 30 lat. Na przestrzeni tych lat przewinęło się 3 prezesów. Najdłużej był Pan Andrzej Stołowski, bo od 1991r. do 2010, obecna Pani Prezes jestem czwartą osobą, która ma sposobność zarządzać firmą.

Przeszłosć „Kamionki”, to głównie dzieje gostycyńskich wodociągów i kanalizacji… czyli historia zdrowia, higieny i dbałości o środowisko. Ale nie tylko, bo koleje losu komunalki splatają się nierozerwalnie z rozwojem samorządu gminnego oraz Gminy Gostycyn. Wreszcie to życiorysy ludzi, którzy pracowali i nadal pracują w Przedsiębiorstwie, służąc mieszkańcom. Minione lata Spółki to nieustanna praca na rzecz społeczności lokalnej, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działalność spółki „Kamionka” to nieodłączna część historii Gminy Gostycyn.

Wszystkie  miejscowości  gminy  posiadają  publiczną  sieć wodociągową .

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi  99,5  km .  Czynne  przyłącza  wodociągowe  do  budynków  mieszkalnych  i  innych  obiektów  – 1377  szt .

Sieć obsługuje  prawie  99 %  ogółu  mieszkańców  gminy  Gostycyn . Tylko  nieliczni  mieszkańcy korzystają  z  własnych  ujęć  wody ( studnie głębinowe ) .

Większość mieszkańców Gostycyna ( oprócz ul. Mędromierskiej  i  Strażackiej , którzy  korzystają  z  ujęcia  W. Mędromierz ) , cały Pruszcz, Bagienica, Kamienia, Mała Klonia , Wielka Klonia  zaopatrywana   jest  ze  stacji  uzdatniania  wody  w  miejscowości  Pruszcz .

Mieszkańcy wsi Wielki Mędromierz, Łyskowo, Przyrowa – pobierają wodę z  SUW Wielki Mędromierz .  Mieszkańców  Piły  a  także   ul. Pilska, Platanowa i Tucholska  w  Gostycynie  – zaopatruje  SUW  Piła .

Posesje  z  terenu  gminy  Gostycyn  podłączone  są  w  większości  do  systemu  zbiorczej  kanalizacji sanitarnej ( z wyłączeniem  wybudowań  oraz  miejscowości  Piła ).

Długość  czynnej   sieci  kanalizacyjnej  to  prawie  73  km . Stan obecny to  979   czynnych  przyłączy  kanalizacyjnych . Na  chwilę  obecną  gmina  Gostycyn  jest  „skanalizowana”  w  prawie 80% !

Ścieki  z  terenu  gminy  Gostycyn  oraz  miejscowości  Mąkowarsko  przesyłane  są  dalej  kolektorem  tłocznym  do  Tucholi . Posesje , które  nie  mogą  być  podłączone  do  zbiorczego  systemu  kanalizacji  ,  korzystają  ze  zbiorników   bezodpływowych  lub  przydomowych oczyszczalni ścieków, a usługi  asenizacyjne  świadczy  gostycyński  zakład .

Za neutralizację ścieków z Mąkowarska i za dowożone wozem asenizacyjnym w ramach usług dla mieszkańców , spółka obciążana jest miesięcznymi fakturami przez PK w Tucholi.

Zarządzanie firmą obecna Pani Prezes przejęła w momencie kiedy oczyszczalnia ścieków była  już wyłączona z eksploatacji i wybudowano kolektor ściekowy do oczyszczalni ścieków w Tucholi. Wówczas   trzeba było zadbać aby pracownicy obsługujący oczyszczalnię nie stracili pracy, natomiast, aby uniknąć dewastacji urządzeń po  oczyszczalni zabezpieczono ten teren systemem alarmowym.

2016r. był najtrudniejszy, bo bazowano na starym sprzęcie, a to hamowało pracę, bo wiadomo, nowe koparki są sprawniejsze i mają znacznie więcej możliwości manewrów w terenie. Później zakupiono  koparko – ładowarkę, wywrotkę z HDS oraz walec drogowy. Nie było osoby, która by znała się na wytyczaniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję budowy chodnika czy drogi. Na szczęście udało się, ekipa pracuje sprawnie, ludzie doszli już do wprawy. Firma startuje w przetargach i zapytaniach ofertowych, prócz tego są zlecenia od osób prywatnych.

Od nowego roku szkolnego w 2016r. firma przejęła od gminy autobusy, a w ślad za tym również zadanie dowożenia dzieci do placówek szkolnych. Dzięki temu można było uruchomić procedurę dofinansowania biletów za przejazdy z Urzędu Marszałkowskiego, a tym samym obniżono koszty dla gminy, bo 51% kosztów biletów pokrywa gmina a 49% Urząd Marszałkowski.  Z przejazdów tymi autobusami mogą korzystać mieszkańcy gminy, bo autobusy zostały wyposażone w kasy fiskalne, a bilet można kupić u kierowcy. Autobusy kursują w dni nauki szkolnej.

Ponadto firma zarabia na grupowych wyjazdach na wycieczki, do kina.

 

Dzięki dofinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi rozszerzono również usługę warsztatu napraw samochodowych. Doposażono warsztat w urządzenie do napełniania klimatyzacji, montażowni do kół i komputer do wykrywania usterek.

 

Przed sezonem zimowym w tym roku zadbano też o to, by zająć się utrzymaniem zimowym dróg, tym bardziej, że w gminie Gostycyn w ostatnich latach przybyło utwardzonych dróg i nie można przepuścić okazji, aby w gminie się tym nie zająć.  W związku z tym zakupiono piaskarkę z pługiem. Co prawda zima w tym roku była łagodna i nie było potrzeby działania „na cito”, ale firma ciągle znajduje się w gotowości, gdyby aura sprawiła figla.

Na stacji uzdatniania wody w Pile zamontowano zestaw hydroforowy produkcji firmy Grundfos typ Hydro Multi E-3 CR w skład którego wchodzą 3 pompy. Poprzednie pompy nie nadawały się już do dalszej eksploatacji. Zestaw tego typu pomp przeznaczony jest do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej wody w sieci wodociągowej. Ponadto służy do utrzymania stałego ciśnienia bez względu na zmiany wahania przepływu. Koszt zakupu i uruchomienia wyniósł ponad 70 tys.

Zakupiono zbiornik retencyjny o objętości 50 m3 na uzdatnioną wodę pitną w miejscowości Bagienica. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, spółka wybrała tańszą opcję zbiornika za cenę 64,5 tys. zł. Wykonanie izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza ochronnego zostanie wykonane we własnym zakresie.

W 2019r. Wymieniono ponad 200m sieci wodociągowej na ulicy Usługowej w Gostycynie, wykonano kapitalny remont oczyszczalni ścieków w Przyrówce.

Plany na przyszłość.

Z bieżących rzeczy, to eksploatacja urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Te prace wykonywane są w sposób ciągły, przez  cały rok. W kolejnych latach w  miarę możliwości finansowych firma będzie  sukcesywnie wymieniała sieci wodociągowe.

Jest problem z ujęciem wody w Wielkim Mędromierzu, bo stan wody w studni w okresie letnim uległ znacznemu obniżeniu, a wiadomo woda to życie i jej ograniczenie dostępu lub brak, wywołuje w ludziach panikę. Ujęcie wody w Wielkim Mędromierzu zaopatruje większość mieszkańców gminy. Nie da się jasno określić, kiedy studnia przestanie funkcjonować, ale wiadomo, że  filtr w studni zaczął się odsłaniać, więc dlatego trzeba być przygotowanym na zakończenie jej eksploatacji.

Oczywiście, podziemne źródła się odnawiają, ale musimy pamiętać o tym, że proces odnawiania nie trwa rok, czy dwa lata. Zanim woda deszczowa przeniknie przez glebę potrzeba nawet dwudziestu lat. Dopiero po tym czasie mieszkańcy odczują napływ wody do podziemnego źródła. Patrząc z perspektywy lat, należy pamiętać, że o wodę trzeba dbać, a  zasoby podziemne wody podlegają ciągłemu wykorzystywaniu. Coraz więcej wody pobieramy, powstają  nowe budynki mieszkalne, wzrasta liczba populacji.

Docelowo należy uruchomić nowe ujęcie wody i w tym zakresie gmina już w zeszłym roku zleciła badania wyłączonej z eksploatacji studni w Kamienicy. Wyniki wydajności okazały się zadowalające ale od pomysłu do realizacji jest jeszcze długa droga ale najważniejsze że firma świetnie dogaduje się z gminą, efekt? Problem zostanie pokonany.

Wachlarz zadań własnych gminy jest szeroki, bo to nie tylko utrzymanie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych ale także dowóz dzieci do szkół, utrzymanie dróg . Zadania te są priorytetem Niemniej jednak spółka może zająć się jeszcze zaopatrzeniem w ciepło, gaz, gospodarką odpadami, a także budownictwem mieszkaniowym. Po części już weszła w remonty budynków. Wszystko jednak zależy od  przygotowania zaplecza, czyli sprzętu i ludzi, bo bez nich nie ma szansy realizacji żadnego przedsięwzięcia.

Jasno widzimy, ze firma radzi sobie na trudnym rynku i odnosi sukcesy, dlatego życzymy jej powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach, bo wiemy, że dla „Kamionki” priorytetem są ludzie – mieszkańcy.


(Mariusz R Fryckowski.)

Mat. na podstawie relacji Pani Prezes Wiesławy Błach. Dziękujemy.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook