22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

I raz jeszcze o płatnych strefach parkowania

2 min read

Sporo informacji na ten temat już zostało opublikowanych na cyfrowych łamach TOKiS-PRESS TV, dzisiaj kolejna garść informacji…

Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania zostały określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 1313 z dnia 6 marca 2020 r.).

 

Zgodnie z obowiązującą umową uruchomienie SPP nastąpi w terminie do 75 dni od dnia jej podpisania. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca 2025 roku. SPP w Tucholi obejmie około 540 miejsc postojowych, a po zakończeniu realizacji trwających inwestycji drogowych w obrębie ulic: Szkolna, plac Zamkowy, Zamkowa i Gabrychów powiększy się o kolejne 70 miejsc.

Do obowiązków operatora SPP należy:

  • – zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania (wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie lokalizacji parkometrów na obszarze strefy A – pełnej ochrony konserwatorskiej),
  • – urządzenie i wyposażenie SPP w nie mniej niż 25 szt. parkometrów (wolnostojących z własnym zasilaniem bez podłączenia do sieci energetycznej),
  • – utworzenie, wyposażenie i prowadzenie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (lokalizacja na obszarze SPP, czynne w godzinach objętych obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie),
  • – uruchomienie systemów poborów opłat za parkowanie za pomocą systemów płatności mobilnych oraz płatności przy użyciu kart płatniczych,
  • – obsługa płatnych miejsc (pobieranie opłat za parkowanie, dokumentowanie wpływów, przekazywanie wpływów na konto Zamawiającego, dozór techniczny i serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, usuwanie awarii).

Więcej o płatnych strefach niżej…

Parkingowy powiew Ameryki w… Tucholi?


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook