29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

III Borowiacki Rajd Nordic Walking – ZAPISZ SIĘ!

2 min read

Przed nami kolejna okazja do miłego i aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. wszystko za sprawą organizatorów : Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.

 –

III Borowiacki Rajd Nordic Walking

ZAPISZ SIĘ!

Tuchola 24 maja 2014 // start: 9:00

****

Regulamin III Borowiackiego Rajdu Nordic Walking

 XII Dzień Ziemi – Tuchola 24 maja 2014r.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Tucholski Park Krajobrazowy oraz Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Tucholi.

II. CEL IMPREZY

Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE

Rajd Nordic Walking odbędzie się 24 maja 2014 r. w Tucholi (start: skrzyżowanie ul. Bydgoskiej z ul. Leśną GPS N 53°34.453ʼ E 17°51.926ʼ – meta: Park Zamkowy)

Start: godzina 9:00

Rajd odbędzie się na odcinku o długości 10 km.

Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.

Trasa rajdu: Tuchola – Świt – Rudzki Most – Tuchola

IV. UCZESTNICTWO

W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 24 maja 2014 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie  ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania Karty Zgłoszeniowej przez rodzica/opiekuna prawnego z dopiskiem „oświadczam o zdolności do udziału w Nordic Walking przez co rozumie się potwierdzenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w rajdzie”.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani na starcie rajdu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rajdu będzie złożenie podpisu na Karcie Zgłoszeniowej.

Weryfikacja uczestników odbędzie się w dniu 24 maja 2014 r. godz. 8.30  – miejsce startu rajdu.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.

Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny.

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dokonywane są poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.tuchpark.pl.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu  i dosłanie do siedziby Tucholskiego Parku Krajobrazowego ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola lub na adres e mail: sekretariat@tuchpark.pl, fax: 52 3342918 do 20 maja 2014 r.

z dopiskiem III Borowiacki Rajd Nordic Walking.

Kontakt: Rafał Borzyszkowski tel.: 52 3343712

VI. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy rajdu wezmą udział w losowaniu nagród. Losowanie odbędzie się po zakończeniu rajdu w Parku Zamkowym w Tucholi – miejsce organizacji Dnia Ziemi.  Warunkiem otrzymania nagrody jest jej odbiór w czasie do 2 minut od momentu wyczytania. Po tym czasie nagroda wraca do ponownego losowania.

W ramach rajdu organizator zapewnia uczestnikom  okazjonalny znaczek, napój oraz posiłek regeneracyjny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rajdu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

_________________

(red.)

Materiały nadesłane.

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook