2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

III NABÓR DO PROJEKTU – POWRÓT NA RYNEK PRACY II

2 min read

Od 05.09.2012 r. do 20.09.2012 r. osoby zainteresowane mogą ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 40 tys. zł

Chętne osoby składają obowiązkowo 2 formularze: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny tutaj) i FORMULARZ REKRUTACYJNY ( dostępny tutaj) w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy.

Od 05.09 do 20.09.2012 r. osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu „Spawanie metodami MAG i TiG” lub kursem indywidualnym składają 1 formularz (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy.

Każda osoba załącza obowiązkowo:
– kopię świadectwa pracy u ostatniego pracodawcy oraz kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzone przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem),
– jeżeli osoba jest aktualnie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy załącza kopię wypowiedzenia umowy o pracę (potwierdzoną przez Kandydata na Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem).

Projekt „Powrót na rynek pracy” skierowany jest do wyłącznie do osób z województwa kujawsko-pomorskiego, które utraciły pracę w ciągu ostatniego pół roku lub są na wypowiedzeniu umowy o pracę ze względu na:

–  zwolnienie grupowe
–    wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn niedotyczących     pracownika
–    redukcję etatów
–    przyczyny ekonomiczne
–    porozumienie stron z przyczyn niedotyczących pracownika
–    likwidację zakładu pracy.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Powrót na rynek pracy II” jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji” (tutaj)  oraz „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”(tutaj). Dokumenty dostępne są również na stronie:http://www.profesjonalni.pl/pte/index.php?id=228

Spotkanie informacyjne w sprawie Projektu „Powrót na rynek pracy II” odbędzie się 13.09.2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie PTE przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy, sala 201. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Na podstawie informacji z Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy przygotował : Wydział Promocji i Sportu

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook