21 października 2020

III sesja Rady Gminy w Kęsowie

4 min read

Ostatnia w 2014 roku III sesja Rady Gminy w Kęsowie obfitowała w uchwały dotyczące infrastruktury drogowej, planowane na 2015 rok, uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023,  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo Na lata 2015-2024, oraz uchwałę dotyczącą wynagrodzenia Wójta Gminy Kęsowo.

30 grudnia 2014r. we wtorek odbyła się ostatnia w minionym roku kalendarzowym sesja Rady Gminy w Kęsowie. Przewodniczący Rady Gminy Witold Ott przywitał wszystkich przybyłych na tę okazję Radnych, Sołtysów, pozostałych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Korzystam z faktu, że obrady Rady Gminy są jawne i nawet przeciętny Kowalski może przyjść posłuchać i zobaczyć, czym wybrani przez społeczeństwo Rajcy się zajmują.

Po przyjętym jednogłośnie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej, II sesji, głos zabrał Wójt z informacją wykonanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski.

Po głosie Wójta, Radni zajęli się podjęciem uchwał, w tym najistotniejszej, bo uchwalenia budżetu na 2015 rok.

I tak, Gmina planuje przeznaczyć w 2015 roku ponad 4 miliony zł na inwestycje. Rok 2015 jest rokiem przejściowym, między starym programem operacyjnym, z którego Gmina czerpała wszelkie możliwe środki, a nowym programem, z którego również planuje skorzystać. Potrzeba jednak czasu na to, by te programy zostały odpowiednio wdrożone w kraju, w powiatach i gminach, dlatego zapowiada się, że rok 2015 będzie tym, w którym trzeba będzie postarać się o wnioski i plany, by uzyskać dofinansowania. Oprócz programów operacyjnych, Gmina skorzysta na pewno z tzw. schetynówek, jednak i te pieniądze nie będą w pełni wystarczalne, by zmodernizować, przebudować drogi gminne, czy po części powiatowe.

Planowane inwestycje gminne na rok 2015, to min. sieć wodociągowa w Droździenicy – planuje się dofinansowanie ok. 5 przydomowych oczyszczalni ścieków (5 przydomowych oczyszczalni ścieków już dofinansowano w minionym roku). Największa inwestycja drogowa, to przebudowa drogi Przymuszewo – Droździenica – Pamiętowo. Planuje się również wzmocnienie ok. 1 km odcinka drogi Pamiętowskiej w Kęsowie, z uwagi na zakład pracy, jaki tam funkcjonuje i transport ciężki, który musi tam dojeżdżać. Modernizacja co najmniej 1 km odcinka drogi tłuczniowej w Adamkowie. Kolejną inwestycją gminną ma być zakup ciągnika do użytku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie do odśnieżania, posypywania soli i piasku na chodnikach gminnych, a tych w ostatnim czasie przybyło. Zakup tablic interaktywnych do kęsowskich szkół. Comiesięczne zobowiązania kredytowe min. na przebudowę 3 km drogi w Grochowie oraz utrzymanie projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju….”. Oprócz tego dochodzi jeszcze oświetlenie przejścia na boisko Orlik przy szkole w Żalnie oraz ogrodzenie boiska piłkarskiego w Droździenicy.

Dodatkowym punktem, nad którym obradowali tuż przed rozpoczęciem sesji, Radni, było wynagrodzenie Wójta. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za tym, by Włodarzowi podnieść jego miesięczne wynagrodzenie o nieco ponad 1000 zł. Dotychczasowe uposażenie Wójta wynosiło brutto ok. 8550 zł., od 01 grudnia 2014r. będzie wynosiło nieco ponad 9500 brutto. Podwyżka, jak zaznaczył Przewodniczący Rady Gminy, w pełni zasłużona chociażby dużym poparciem wyborców Januszewskiego na Wójta.

Nie obyło się tez bez skarg na działalność Wójta dotyczącą funkcjonowania Straży Gminnej, przedstawioną w osobnym punkcie porządku sesji, którą przybliżył wszystkim Radny i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Wróblewski. Skarga, która jednogłośnie została przez Radnych odrzucona i określona mianem absurdalnej, złożoną przez „pokrzywdzonego” mandatem karnym kierowcę. Celem wyjaśnienia skargi, która zawierała masę błędów merytorycznych, opiniował nie tylko Komendant Straży Gminnej, ale również odpowiednie służby porządkowe.

Wnioski i interpelacje zgłaszane na końcu sesji dotyczyły głównie ogólnego porządku przy drogach gminnych, których stan bardzo się pogorszył po obfitych opadach deszczu. Chodziło głównie o stan studzienek odpływowych, bądź ich brak oraz o porządek przy amfiteatrze w Kęsowie. Brak oznaczeń lokali mieszkalnych, domów. Radna Marlena Radowska wnioskowała o poprawienie planów przebudowy drogi krajowej nr 241 przy wjazdach do gospodarstw domowych, głównie trzech rodzin, by w przyszłości, w czasie prac polowych mogły poruszać się tam sprzęty rolnicze, szczególnie podczas żniw oraz transport ciężki. Sołtys Droździenicy wnioskował o lustro, które bardzo byłoby przydatne przy skrzyżowaniu dróg Droździenica – Przymuszewo. A Sołtys Obrowa o uprzątnięcie spadłych konarów drzew tuż przy skrzynkach pocztowych w centrum wsi, które zagrażają nie tylko bezpieczeństwu mieszkańców, oraz o kałuże przy posesji jednego z mieszkańców wsi, rozchlapują się po ścianie jego budynku mieszkalnego i brudzą go.

Po oficjalnej części, przyszedł czas na życzenia noworoczne, które zainicjował Przewodniczący Rady Gminy. Przyłączamy się do życzeń, szczególnie tych, by ten Nowy Rok obfitował w same tylko przemyślane decyzje, a my, jako mieszkańcy mogli oglądać ich efekty.

 __________________

Agnieszka Krizel

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook